Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει την Δευτέρα 30/1 το Δημοτικό Συμβούλιο

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει την Δευτέρα 30/1 το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου συνεδριάζει και δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, στην αίθουσα «Θάνος Κωτσόπουλος» και ώρα 19.00, με θέματα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη τα εξής:

1ο Καθορισμός τιμής μονάδος για την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε πρόσφατα κατασκευασθέντες οδούς, λόγω εργασιών σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

2ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 149/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως 05/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4735/2020 (Α΄ 107). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

3ο Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2023. (Εισηγήτρια κ. Αναστασία Κάζαγλη Αντιδήμαρχος)

4ο Έγκριση Δελτίου Απογραφής – Έναρξης των αποθεμάτων του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης. (Εισηγήτρια κ. Αναστασία Κάζαγλη Αντιδήμαρχος)

5ο Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμού και εισηγητών εκκαθάρισης δαπάνης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». (Εισηγήτρια κ. Αναστασία Κάζαγλη Αντιδήμαρχος)

6ο Λήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Παράρτημα του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 77242/01-08-2022 Εγκύκλιο Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΜΤΛΡ-Ρ5Β). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

7ο Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

8ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια κ. Αναστασία Κάζαγλη Αντιδήμαρχος)

9ο Διαβίβαση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου (Προμήθεια Αναλωσίμων για τα Σάρωθρα (Βούρτσες)) – Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών – ανταλλακτικών της υπ’αριθ.Πρωτ.2149/21.01.2022 σύμβασης με τον κ. Κωνσταντίνο Δ. Μπελιά. (Εισηγήτρια κ. Αναστασία Κάζαγλη Αντιδήμαρχος)

10ο Έγκριση θέσεων τοποθέτησης υπόγειων – ημιυπόγειων και επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων, έξυπνου οικίσκου, έξυπνης νησίδας και Πολυκέντρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

11ο Έγκριση 2ου και Τελικού Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου». (Εισηγητής κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος)

12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου». (Εισηγητής κ. Βασίλειος Δερεδίνης Αντιδήμαρχος)

13ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00 € (χίλια διακόσια ευρώ). (Εισηγήτρια κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου Αντιδήμαρχος)

14ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 23 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 6/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

15ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου μπροστά στην Ομορφοκκλησιά (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 112/2022). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

16ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Άλτεως 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 113/2022). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

17ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) Τράλλεων 134 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 114/2022). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

18ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αλμυρίκι) σε παρτέρι στην Πλ. Χατζησπύρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 115/2022). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

19ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Μούδρου 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 116/2022). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

20ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου νεραντζιάς στην οδό Αγ. Ειρήνης 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 117/2022). (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή