Αλλάζουν τα διπλώματα οδήγησης στην Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ
Αλλάζουν τα διπλώματα οδήγησης στην Ελλάδα

Νέας τεχνολογίας και αδιάβλητα είναι τα νέα διπλώματα που θα αποκτούν οι Έλληνες οδηγοί καθώς η χώρα μας αναβάθμισε το εκτυπωτικό σύστημα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας το οποίο εκτυπώνει και τις νέες άδειες οδήγησης. Όπως αναφέρει το e-dimosio.gr, τα νέα διπλώματα φέρουν κρυφά υδατογραφήματα, ενώ κάποια στοιχεία είναι χαραγμένα με απτικό λέιζερ ενώ κάποια άλλα στοιχεία παραμένουν εντελώς κρυφά και χρειάζονται ειδικό φωτισμό για να εμφανιστούν. Παράλληλα με αυτό τον τρόπο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα κάνουν πολύ πιο δύσκολη την ζωή των επιτήδειων που πουλάνε πλαστά διπλώματα σε ανυποψίαστους καταναλωτές έναντι πολλών χιλιάδων ευρώ καθώς η αντιγραφή των νέων αδειών οδήγησης είναι από απίθανη έως εξαιρετικά δύσκολη.
Σύμφωνα με το ΥΠΥΜΕ, το εκτυπωτικό σύστημα έκδοσης εγγράφων ασφαλείας της Διεύθυνσης Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει αναβαθμιστεί και έχει τροποποιηθεί η σχεδίαση των εντύπων αδειών οδήγησης με ενσωμάτωση
νέων ενισχυμένων μέτρων ασφαλείας που υιοθετούν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της εκτύπωσης των εγγράφων ασφαλείας.Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις προδιαγραφές των φωτογραφιών που επικολλώνται σε φυσική μορφή επί των εντύπων αίτησης
εκτύπωσης. Έχει επιφέρει, ωστόσο,την αναγκαιότητα τροποποίησης των προδιαγραφών των αρχείων φωτογραφίας τα οποία να υπενθυμίσουμε ότι μεταφορτώνονται στην ψηφιακή υπηρεσία myPhoto από πιστοποιημένους φωτογράφους / εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους αυτών για τον σκοπόηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως/ δικαιολογητικών για διαδικασία άδειας οδήγησης (όπως π.χ. ανανέωσης άδειας οδήγησης, αντικατάστασης εντύπου άδειας οδήγησης) και αναρτώνται για τον ίδιο σκοπό από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) απευθείας χωρίς τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto. Η εκτύπωση των εντύπων αδειών οδήγησης νέου τύπου από τη Διεύ-
θυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας αναμενόταν να ξεκινήσει από τις 4 Ιουλίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι θα έχει
εξαντληθεί το απόθεμα των υφιστάμενων εντύπων.

Τα χαρακτηριστικά των νέων αδειών οδήγησης:
• Χαραγμένο με λέιζερ έγχρωμη προεξοχή
• Ημερομηνία γέννησης χαραγμένη με μικροεκτύπωση λέιζερ
• Aιωρούμενη εκτύπωση ασφαλείας
• Διαφανής σφραγίδα κράτους
• Όνομα χαραγμένο με απτικό λέιζερ
• Αόρατο υδατογράφημα
• Αόρατες υπέρυθρες συνδέσεις
• Nομισματικό μοτίβο
• Γραμμές σε εκτύπωση ουράνιου τόξου
• Αλλαγή χρώματος του ολογράμματος της χώρας όταν η κάρτα οδήγησης γυρίζει κατά 90 μοίρες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή