Στο Γαλάτσι η 4η διεθνής συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SwAl τον Απρίλιο του 2024

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Στο Γαλάτσι η 4η διεθνής συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SwAl τον Απρίλιο του 2024

Ο Δήμος Γαλατσίου πρόκειται να φιλοξενήσει την 4η Διακρατική συνάντηση του έργου «Sharing working algorithms for urban/rural waste collection» (SwAl, Project Number: 101089517), που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 18 Απριλίου 2024, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι».

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Γαλατσίου, με μεγάλη χαρά, θα υποδεχτούν τους συντονιστές από τη Βουλγαρία και τους εταίρους από τη Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Οι προσκεκλημένοι ειδικοί και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων δήμων θα παρουσιάσουν τις μελέτες τους για τις μεθόδους συλλογής βιοδιασπώμενων οικιακών αποβλήτων σε επίπεδο χωρών και δήμων και τις βέλτιστες πρακτικές σε αυτό το πεδίο. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται είναι η ημερίδα με τη συμμετοχή πολιτών και αιρετών στελεχών και επιστημόνων, η επίσκεψη πεδίου σε μονάδα διαχείρισης βιοαποβλήτων εντός της Περιφέρειας Αττικής και η ξενάγηση σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Γαλατσίου.
Συνολικά έχουν ήδη γίνει τρεις διεθνείς συναντήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος (στη Μάλτα, στην Πολωνία και την Βουλγαρία) και ακολουθούν ακόμη τρεις (στην Ελλάδα, στο Βέλγιο και στη Βουλγαρία). Ο Δήμος Γαλατσίου συμμετέχει στις δράσεις αυτές ως associated partner, σε σύμπραξη με την ΑΜΚΕ «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης» (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.- CreThiDev).
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος CERV-2022-CITIZENS-TOWN και έχει ως κύριο στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ δήμων στις διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων και την ευαισθητοποίηση/ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ως βάση για την επίτευξη στρατηγικών ευρωπαϊκών στόχων για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Στο έργο συμμετέχουν και χρηματοδοτούνται οργανισμοί από επτά συνολικά χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα, Πολωνία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ολλανδία) μαζί με συνεργαζόμενους δήμους από τις χώρες αυτές.
Τις επόμενες εβδομάδες, θα δημοσιοποιηθεί πρόσκληση προς τους δημότες με το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης.

Πήγαινε στην κορυφή