Ζήτημα υγείας ο σωστός αφυγραντήρας

Αν µόλις αγοράσατε έναν αφυγραντήρα, τότε πιθανώς δεν ξοδέψατε µόνο ένα σεβαστό ποσό χρηµάτων, αλλά και αρκετό χρονικό διάστηµα συγκρίνοντας τα διάφορα µοντέλα και διαβάζοντας σχόλια για τα οφέλη της χρήσης ενός αφυγραντήρα στο σπίτι.

Προφανώς, ενδιαφέρεστε για την ποιότητα του αέρα στο σπίτι σας

Για να απολαµβάνετε σταθερά τα οφέλη από τον αφυγραντήρα, θα πρέπει να θυµάστε ότι είναι πολύ σηµαντικό να τον καθαρίζετε σωστά. Είναι το ίδιο σηµαντικός παράγοντας, όσο και τα χαρακτηριστικά της µονάδας που αγοράσατε και για την οποία κάνατε τόση έρευνα. Ο σωστός καθαρισµός του αφυγραντήρα σας θα κρα- τήσει τη µονάδα σε καλή λειτουργία, θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και έχει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

∆είτε τα σωστά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για να κρατήσετε τον αφυγραντήρα σας καθαρό και ωφέ- λιµο για την υγεία σας.
• ∆οχείο συλλογής του νερού Το πρώτο πράγµα που πρέπει να καθαρίζετε στον αφυγραντήρα σας είναι το δοχείο συλλογής του νερού. Σίγουρα γνωρίζετε ήδη ότι θα πρέπει να αδειάζετε το νερό αυτό σε τακτική βάση, αλλά ίσως να µην ξέρετε ότι χρειάζεται και ένα καλό τρίψιµο και καθάρισµα κάθε τόσο. Οι περισσότεροι ξεχνούν το πλύσιµο αυτού του µέρους µε σαπούνι και νερό. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντικό να έχει καθαριστεί το δοχείο συλλογής νερού, επειδή µπορεί να συσσωρευτεί µούχλα και από εκεί να κυκλοφορήσει σε όλο το σύστηµα.

• Φίλτρα αέρα Το επόµενο πράγµα που χρειάζεται να καθαρίζετε ή να αντικαταστήσετε περιοδικά είναι τα φίλτρα του αφυγραντήρα. Σε ορισµένες συσκευές, τα φίλτρα µπορούν να καθαριστούν µε απλό τρεχούµενο νερό. Σε κάποια άλλα συστήµατα όµως τα φίλτρα αέρα πρέπει να αντικατασταθούν πλήρως. Φροντίστε να µάθετε τι ισχύει για τον δικό σας αφυγραντήρα και βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα του καθαρίζονται ή να αντικαθίστανται, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.

 • Καθαρίστε το εξωτερικό µέρος του αφυγραντήρα Περίπου µία φορά το χρόνο, θα πρέπει επίσης να καθαρίζετε και το εξωτερικό του αφυγραντήρα σας. Αυτό περιλαµβάνει όλα τα πλαστικά µέρη. Το µόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να διαλύσετε λίγη χλωρίνη σε νερό και µε ένα σφουγγάρι να περάσετε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες. Στη συνέχεια, απλά σκουπίστε όλα τα µέρη.

 • Καθαρίστε τις γρίλιες/σχάρες εισαγωγής και εξα- γωγής του αέρα Το τελευταίο πράγµα που πρέπει να καθαρίζετε τα- κτικά στον αφυγραντήρα σας είναι οι γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, θα πρέπει να εφαρµόζετε το ειδικό λεπτό εξάρτηµα απορρόφησης του αέρα της ηλεκτρικής σκούπας και να βάζετε στις γρίλιες για να τραβήξει όλη τη βρωµιά και τη σκόνη που µπορεί να έχει συσσωρευθεί σε εκείνο το σηµείο του αφυγραντήρα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι ο αέρας που εισέρχεται και εξέρχεται από το µηχάνηµα δεν θα παρασύρει και δεν θα διαχέει στον χώρο που ζείτε και αναπνέετε άλλες επικίν- δυνες ουσίες και βρωµιές.

Πήγαινε στην κορυφή