ΘΕΜΑ: Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ανέργων, για 24.251 θέσεις πλήρους απασχόλησης του “Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, σε όλους τους Δήμους της χώρας”

1. Ο Δήμος Πεντέλης σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκαν την Τρίτη 14
Φεβρουαρίου 2017 στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στο Πρόγραμμα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους της χώρας, για 24.251 θέσεις
εργασίας πλήρους απασχόλησης: α. Προσωρινός Πίνακας
Επιτυχόντων

β. Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και

γ. ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων


2. Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων μπορούν να υποβληθούν εντός 3
εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών
αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15η Φεβρουαρίου και ώρα 10η πρωινή έως και
τη 17η Φεβρουαρίου και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του
Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

3. Οι ενιστάμενοι
υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά
(επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε
καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 της 17ης Φεβρουαρίου
προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην
ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2). 4. Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο
του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή