13 τροπολογίες της Μαρίας Σπυράκη στον κανονισμό λειτουργίας του Σχεδίου Γιούνκερ

 

“Από τα μέσα του 2015 που λειτουργεί το
σχέδιο Γιούνκερ έχουν μοχλευτεί έως τώρα 168,8 δισ. ευρώ με επιχειρήσεις, έργα
και τράπεζες από την Ελλάδα να έχουν έως τώρα κάνει συμφωνίες για να μοχλεύσουν
συνολικά 2 δισ. ευρώ. 

Δεδομένου ότι η Κομισιόν προτείνει την
επέκταση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, του  χρηματοδοτικού εργαλείου του Σχεδίου
Γιούνκερ, ως το 2020 με στόχο να μοχλευτούν τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ, είναι
απαραίτητο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που μειώνουν την πρόσβαση της
Ελλάδος, αλλά και γενικότερα των χωρών του Νότου στη χρηματοδότηση.

Για το λόγο αυτό η ευρωβουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας  και του Ε.Λ.Κ. κυρία
Μαρία Σπυράκη κατέθεσε συνολικά 13 τροπολογίες στις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής
Βιομηχανίας και Ενέργειας (ITRE) για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού του και την επέκταση
του.

Οι τροπολογίες αναφέρονται σε τρία
κρίσιμα προβλήματα που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης ώστε να αυξηθεί η πρόσβαση
της Ελλάδας στη χρηματοδότηση.

1. Ο ορισμός Εθνικής Επενδυτικής
Τράπεζας στον οποίο η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη προχωρήσει παρά το «πράσινο φως»
από τη Κομισιόν. Οι Εθνικές Επενδυτικές Τράπεζες αποτελούν το βασικό
χρηματοδοτικό όχημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Σχεδίου Γιούνκερ σε όλα
τα Κράτη – Μέλη. (Διαβάστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί την απάντηση του
Επιτρόπου Π. Μοσκοβισί σε σχετική ερώτηση της Μ. Σπυράκη:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-008260&language=EL)

2. Η αποφυγή της γεωγραφικής
συγκέντρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Γιούνκερ στα
αναπτυγμένα κράτη μέλη χωρίς να αλλάζει η φυσιογνωμία του, δεδομένου ότι το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων επιλέγει και χρηματοδοτεί έργα και όχι
χώρες. Ενδεικτικά στις αναπτυγμένες χώρες της Ένωσης μοχλεύτηκε έως τώρα το 92%
των πόρων του Σχεδίου Γιούνκερ και στις λιγότερο αναπτυγμένες μόλις το 8%.

3.   Η
επέκταση των επιλέξιμων έργων που χρηματοδοτεί το Σχέδιο Γιούνκερ στον
τουριστικό τομέα και την κυκλική οικονομία ώστε χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν
υψηλές επενδυτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

Και τις 13 τροπολογίες της κυρίας
Σπυράκη συνυπέγραψαν ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και 7 εξ
αυτών η ευρωβουλευτής της ΕΛΙΑΣ, αρμόδια εισηγήτρια της γνωμοδότησης για την
Επιτροπή Βιομηχανίας και Ενέργειας (ITRE), Εύα Καϊλή.

Ολόκληρη η εισήγηση της κυρίας Μαρίας
Σπυράκη έχεις ως εξής:

«Σας
ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία στα οποία πιστεύω ότι
μπορεί να υπάρξει μία συναίνεση και να διορθωθούν. Αρχικά η γεωγραφική
συγκέντρωση των έργων, δεύτερον ο νέος τομέας επενδύσεων και τρίτον η πορεία
του ορισμού εθνικών επενδυτικών τραπεζών .

Το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων παρουσιάζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης,
της τάξης του 92% στις EU15 χώρες ενώ είναι ανεπαρκές, σε βαθμό 8% στις EU13
χώρες. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό καθώς οι λιγότερο ανεπτυγμένες
περιφέρειες που χρηματοδοτούνται είναι στις EU13 χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης. Δεύτερον οι επιλέξιμοι τομείς δεν προσελκύουν επενδύσεις
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και η επέκταση των κατηγοριών των έργων
είναι απαραίτητη.

Ο
κ. Marinescu, o εισηγητής, έχει σωστά επισημάνει τις περιορισμένες κατηγορίες
και ακόμη περισσότερο την περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Στην πρόταση της επέκτασης του ΕΤΣΕ πρόκειται
να καταθέσω τροπολογίες για την περεταίρω επέκταση του πεδίου των
χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΣΕ έργων με σκοπό να βοηθηθούν χώρες με υψηλές
επενδυτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ
και στη συνέχεια να προταθεί ο τουριστικός τομέας και η κυκλική οικονομία.
Τρίτον αλλά εξίσου σημαντικό είναι ο τρόπος ορισμού των Εθνικών Επενδυτικών
Τραπεζών. Στην Ελλάδα για παράδειγμα η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ορίσει Εθνική
Επενδυτική τράπεζα και είναι ώρα να ενθαρρύνουμε τις εθνικές αρχές εξηγώντας
πως οι εθνικές επενδυτικές τράπεζες προώθησης είναι απαραίτητες για τη μόχλευση
πόρων από το ΕΤΣΕ. Σας ευχαριστώ
».”

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή