Ντόρα Μπακογιάννη: Κίνδυνος απώλειας της πιστοποίησης για τα ελληνικά προϊόντα

Η Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Α’ Αθηνών, κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, σχετικά με τον κίνδυνο αποβολής της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“«Σύμφωνα με το N. 4109/2013, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) τέθηκαν υπό το νεοσύστατο – τότε – Νομικό Πρόσωπο “Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)”. Οι διατάξεις προέβλεπαν ότι οι προαναφερόμενοι Οργανισμοί θα λειτουργούσαν ως Ανεξάρτητες Λειτουργικές Μονάδες, με διοικητική, οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια (άρθρο 6, Ν. 4109/2013).

Από το 2015, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει λάβει πλήθος προειδοποιήσεων από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης (European co-operationfor Accreditation – E.A.), με τις οποίες του ζητούνται τα εξής:

Πρώτον, να τοποθετήσει ξεχωριστή διοίκηση σε καθεμία από τις 3 Ανεξάρτητες Λειτουργικές Μονάδες (ΕΛΟΤ, Ε.Ι.Μ. και ΕΣΥΔ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργική αυτοτέλειά τους.

Και, δεύτερον, να διασφαλιστεί η αμεροληψία μεταξύ της εποπτεύουσας αρχής (δηλαδή του ΕΣΥΠ) και των εποπτευόμενων φορέων (δηλαδή των ΕΛΟΤ, Ε.Ι.Μ. και ΕΣΥΔ).

Η Κυβέρνηση, στις απαντητικές επιστολές της, ανέφερε ότι θα τροποποιήσει το Ν. 4109/2013 και θα διαχωρίσει το Ε.Ι.Μ. από τη δικαιοδοσία του ΕΣΥΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ξεχωριστή διοίκηση και η αμεροληψία μεταξύ τους, ώστε να είναι συμβατή η λειτουργία των οργανισμών με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας.

Αν και έχουν περάσει δύο χρόνια, η Κυβέρνηση δεν έχει πράξει απολύτως τίποτα. Η πρωτοφανής αδράνεια και αδιαφορία του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “υποχρέωσε” την Ε.Α. να συντάξει εισήγηση, με την οποία προειδοποιεί ότι στην επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27ης Απριλίου 2017 θα εισηγηθεί την αναστολή της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ.

Στην πράξη, δηλαδή, θα ανασταλεί η συμμετοχή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χώρο διαπίστευσης, καθώς δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η διοικητική, οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια των τριών προαναφερθέντων φορέων.

Επομένως, αν επικυρωθεί η πρόταση περί αποβολής της χώρας μας, οι συνέπειες για την ταλαιπωρημένη ελληνική οικονομία θα είναι δραματικές. Στην ουσία, οι εμπορικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, η βιοτεχνία και η βιομηχανία θα πληγούν ανεπανόρθωτα, καθώς τα ελληνικά προϊόντα δεν θα τυγχάνουν ευρωπαϊκής αναγνώρισης της διαπίστευσής τους, η οποία θα τους επέτρεπε να διατίθενται ελεύθερα στις διεθνείς αγορές.

Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα απαντήσεις.

 Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων στην οργάνωση και λειτουργία των μονάδων του ΕΣΥΠ;

 Γιατί δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι επανειλημμένες υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαπίστευσης;

 Προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες ως τις 27 Απριλίου, προκειμένου να αποτραπεί η αναστολή αναγνώρισης της Ελληνικής Διαπίστευσης από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης»;”

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή