Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε Δ. Παπαδημούλη για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή στην ΕΕ

Απάντηση Π. Μοσκοβισί σε Δ. Παπαδημούλη σχετικά με τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή στην ΕΕ: «Υπάρχουν εκτενή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι διαδεδομένες και υπολογίζεται ότι κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στους δημόσιους προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ».

• Δημ. Παπαδημούλης σε Κομισιόν: «Να υλοποιήσει η Κομισιόν μέτρα για τη φορολογική εναρμόνιση και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

Απάντηση έδωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με τη φορολογική εναρμόνιση και φοροαποφυγή στην ΕΕ.
H Κομισιόν, στην απάντηση που έδωσε μέσω του Επιτρόπου της Π. Μοσκοβισί, υπενθυμίζει ότι το 2015 είχε εκδώσει πέντε μείζονες δέσμες μεταρρυθμίσεων της φορολόγησης των εταιρειών για να ενισχύσει τη φορολογική διαφάνεια και να διασφαλίσει την πραγματική φορολόγηση όλων των εταιρειών και αναφέρει ότι μέτρα, όπως η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ευνοϊκές φορολογικές συμφωνίες (tax rulings), έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
Ακόμα σημειώνει ότι εξετάστηκε από την Επιτροπή πώς μπορεί να οικοδομηθεί μελλοντικά ένα πιο βιώσιμο, φιλικό προς την ανάπτυξη και ισχυρό σύστημα φορολόγησης των εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχοντας αυτό ως στόχο, τον Οκτώβριο του 2016 η Επιτροπή πρότεινε την εκ νέου δρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ).
Ο κ. Μοσκοβισί συνεχίζει, αναφέροντας ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή στα κράτη μέλη εξαιτίας του αδιαφανούς χαρακτήρα των δραστηριοτήτων αυτών και της έλλειψης αξιόπιστων δεδομένων σε ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με το φορολογικό χάσμα. Ωστόσο, υπάρχουν εκτενή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή είναι διαδεδομένες και υπολογίζεται ότι κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στους δημόσιους προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ. Τέλος αναφέρει πως η Επιτροπή, μαζί με τη Eurostat, συνεργάζονται με τα κράτη-μέλη, ώστε να βρεθεί μια αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης της έκτασης και του αντίκτυπου της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.
Στην ερώτησή του ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενος έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης «Oxfam International» τον Μάρτιο του 2015 σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στην ΕΕ και εκτιμήσεων της Επιτροπής ότι αγγίζει το ύψος του 1 τρισ. ευρώ, ζητούσε από την Κομισιόν να μάθει σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται η φορολογική εναρμόνιση σε επίπεδο κρατών-μελών. Ταυτόχρονα ο κ. Παπαδημούλης ζήτησε να ενημερωθεί αν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα, των οποίων τα δημοσιονομικά πλήττονται από την πολυετή φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή