Συνεργασία του Δήμου Παπάγου – Χολαργού με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Επιχειρήσεων που πλήττονται από τις τρέχουσες εξελίξεις, σας ενημερώνει ότι σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διαθέτει τη δυνατότητα σε εμπόρους και επαγγελματίες της πόλης μας να δημιουργήσουν δωρεάν e-shop και site.

Όσες επιχειρήσεις, επιθυμούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη δράση παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας τη συνημμένη αίτηση ηλεκτρονικά, στο email: mathanasakou@dpapxol.gov.gr – Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη , Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ε-SHOP KAISITE

Επωνυμία Επιχείρησης
Κλάδος Δραστηριότητας
Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου
Διεύθυνση Επιχείρησης
Τηλ. επικοινωνίας
Email

Με την παρούσα δηλώνω ότι παρέχω τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία, αποκλειστικά για τους σκοπούς συμμετοχής μου στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Ημερομηνία Υπογραφή

…………………………………………………… …………………………………………………….
Σημειώσεις:
• Η αίτηση μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mathanasakou@dpapxol.gov.gr
• Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2002831-893 – Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, κα. Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή