Εργασιακή συμβουλευτική υποστήριξη στον Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σας ενημερώνει ότι παρέχει την υπηρεσία της Εργασιακής Συμβουλευτικής στους πολίτες. Η παροχή εργασιακής συμβουλευτικής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

τη λήψη ιστορικού του ενδιαφερόμενου πολίτη,
τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και της σχετικής συνοδευτικής επιστολής,
τη διερεύνηση ενδιαφέροντος εργασίας.
Σε ό,τι αφορά προκηρύξεις θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του δημόσιου τομέα (ΙΔΟΧ), ο ενδιαφερόμενος πολίτης υποστηρίζεται ως προς τη συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενώ σε θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα προσφέρεται προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Ως τελικός στόχος ορίζεται η εκπαίδευση του ατόμου σε τεχνικές εύρεσης εργασίας (π.χ. έκδοση κάρτας ανεργίας, επικοινωνία με τους συμβούλους απασχόλησης του ΟΑΕΔ και αναζήτηση εργασίας μέσω διαδικτύου ή εφημερίδων), καθώς επίσης και η υποστήριξη του ατόμου με σκοπό την ένταξή του σε επιδοτούμενα προγράμματα για την επιμόρφωσή του και την επαγγελματική του ανέλιξη (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΟΑΕΔ και Προγράμματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης κ.α.).

Πληροφορίες:

Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας και Προώθησης της Απασχόλησης, κα. Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη, τηλ. 213 2002 831, 213 2002 893, 6944699587.
Κυρτλιώτου Ελένη, Ψυχολόγος, Καραγιάννης Ιωάννης, Κοινωνικός Λειτουργός, Κοκκονάκη Σοφία, Κοινωνική Ανθρωπολόγος – Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 2132002899, 873.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται τις εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα ως Παρασκευή 10.00 π.μ. με 14.00 μ.μ.

Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Tel: +30 213 200 28 00

Fax: +30 210 651 38 40

Mail: info@dpapxol.gov.gr

Web: www.dpapxol.gov.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή