Ο Δήμος Διονύσου δημιουργεί «Δίκτυο Εθελοντών» για 10 τομείς προσφοράς – Συμπληρώστε τη Φόρμα Εθελοντή

Δήμος Διονύσου
Ο Δήμος Διονύσου δημιουργεί «Δίκτυο Εθελοντών» για 10 τομείς προσφοράς – Συμπληρώστε τη Φόρμα Εθελοντή

Στο πλαίσιο προώθησης και αναβάθμισης της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους πολίτες, ο Δήμος Διονύσου δημιουργεί για πρώτη φορά «Δίκτυο Εθελοντών» για 10 τομείς προσφοράς (Πολιτική Προστασία, Περιβαλλοντική Προστασία, Δημοτικό Πολυϊατρείο, Ψυχολογική & Συμβουλευτική Υπηρεσία, Κοινωνικές Δομές, Παιδαγωγικές Υπηρεσίες, Εθελοντική Αιμοδοσία, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Σίτιση & Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων, Πολιτισμός-Αθλητισμός).

Ακολουθούν πληροφορίες αναφορικά με τη συγκεκριμένη δράση ενώ επισυνάπτεται η Φόρμα Εθελοντή, την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://forms.gle/ikYd78MJUAzCbZKD6 ή εναλλακτικά στο email: diavoulefsi-ethelodismos@dionysos.gr.

Ο εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προς όφελος της κοινωνίας. Εκτός από την προσφορά υπηρεσιών μπορεί να εκφράζεται και με την παροχή αγαθών. Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μίας κοινωνίας. Ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με σημαντικές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική συμμετοχή.
Τα οφέλη για τον εθελοντή είναι πολλά: βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων/ κοινωνικοποίηση, προαγωγή ψυχικής και σωματικής υγείας, βελτίωση ικανότητας λήψης αποφάσεων, ενεργοποίηση υπαρχόντων χαρισμάτων και ανάπτυξη νέων, καλλιέργεια ομαδικότητας, εξοικείωση με την οργάνωση και τον προγραμματισμό έργων, απόκτηση εμπειρίας κ.λπ.
Αντίστοιχα, πολλά είναι τα οφέλη για την κοινωνία όπως η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και το χτίσιμο του κοινωνικού κεφαλαίου.
Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Διονύσου λειτουργεί ως δομή στήριξης και κόμβος συντονισμού, σχεδιασμού, δράσης και δικτύωσης με όλους τους εθελοντές και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Δήμο, προς όφελος του συνόλου των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται ή διέρχονται στην/από την περιοχή μας.
Τα πεδία εθελοντικής προσφοράς στο Δήμο Διονύσου είναι τα ακόλουθα:

1) Πολιτική Προστασία

Οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας συμβάλλουν σε δράσεις πρόληψης φυσικών καταστροφών (π.χ. πυροφύλαξη, δασοπροστασία, ενημερώσεις πολιτών) και συνδράμουν υποστηρικτικά τους αρμόδιους φορείς κατά την εκδήλωση έκτακτης ανάγκης. Μπορεί να είναι:

i) Μέλη των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου μας,
ii) Ειδικευμένοι Εθελοντές (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή όχι), οι οποίοι λόγω της επιστημονικής ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους ή της πιστοποιημένης εκπαίδευσης και εμπειρίας τους, μπορούν να συνεισφέρουν και να ανταποκρίνονται με πληρότητα σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
iii) Αρωγοί Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας οι οποίοι μετά από κατάλληλη εκπαίδευση υποστηρίζουν το έργο των ανωτέρω και συνδράμουν στη φάση της πρόληψης και αποκατάστασης (π.χ. συμμετέχοντας σε ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών, δράσεις δασοπροστασίας/ καθαρισμοί περιοχών, βοηθώντας άτομα & οικογένειες της εγγύτερης και ευρύτερης γειτονιάς τους που χαρακτηρίζονται από μόνιμη ή συγκυριακή ευπάθεια, συμμετέχοντας στην έρευνα και την καταγραφή αναγκών, κ.λπ.).

2) Περιβαλλοντική Προστασία

Ο Δήμος οργανώνει ή και στηρίζει προγράμματα και δράσεις που αποσκοπούν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση καθώς και τη δραστηριοποίηση των πολιτών (όλων των ηλικιών) με σκοπό την βελτίωση και προστασία του φυσικού και αστικού μας περιβάλλοντος (π.χ. δράσεις καθαρισμών και καλλωπισμού πλατειών, δενδροφυτεύσεις κ.λπ.).

3) Δημοτικό Πολυϊατρείο

Σε αυτή τη Δομή παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες και διεξάγονται βασικές ιατρικές εξετάσεις (π.χ. τεστ ΠΑΠ, οφθαλμολογική εξέταση, εξέταση μαστογραφίας κ.α.) από εθελοντές γιατρούς. Επίσης, διοργανώνονται μακροχρόνια προγράμματα (π.χ. μαθήματα μητρικού θηλασμού, διακοπής καπνίσματος κ.ο.κ.). Στο Δημοτικό Πολυϊατρείο, εκτός από ιατρικές ειδικότητες, συνδράμουν εθελοντές που βοηθούν στον προγραμματισμό των ιατρικών συναντήσεων και την διοικητική υποστήριξη της Δομής, κατά τις απογευματινές ώρες.

4) Ψυχολογική & Συμβουλευτική Υπηρεσία

Σε αυτή την Δομή πραγματοποιούνται ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής, οργανώνονται θεραπευτικές ομάδες, ομάδες γονέων, συνεργασίες με τα σχολεία της περιοχής με εστίαση στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, διοργανώνονται επιστημονικές ομιλίες, φιλοξενούνται φοιτητές για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση, και διενεργούνται εποπτείες στις οποίες συμμετέχουν οι υπάλληλοι και οι εθελοντές ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου. Οι εθελοντές που δεν έχουν υπόβαθρο ανθρωπιστικών σπουδών, αξιοποιούνται στη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας και την οργάνωση των εκδηλώσεών της.

5) Κοινωνικές Δομές

Στο Δήμο μας, λειτουργούν Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνική Ιματιοθήκη, Κέντρο Κοινότητας- Υπηρεσία Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης καθώς και Κοινωνικό Φαρμακείο. Μπορείτε να προσφέρετε εθελοντικό έργο, σε κάποια από αυτές τις Δομές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες.

6 Παιδαγωγικές Υπηρεσίες

Ο Δήμος Διονύσου, σε συνεργασία με Φροντιστήρια της περιοχής μας, λειτουργεί «Κοινωνικό Φροντιστήριο» για μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου με οικονομικές δυσκολίες που χρειάζονται ενισχυτική διδασκαλία. Παράλληλα στο Δήμο μας, οι εκκλησίες διοργανώνουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας. Αν δραστηριοποιείστε στο χώρο της εκπαίδευσης, και θέλετε να συνδράμετε στο έργο που συντελείται, μπορείτε να δηλώσετε την πρόθεσή σας στο Γραφείο μας, που λειτουργεί ως κόμβος συνεργασίας.

7) Εθελοντική Αιμοδοσία

Ετησίως, διοργανώνονται 4 τακτικές δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, και έκτακτες εάν προκύψει ανάγκη. Ο ρόλος των εθελοντών είναι να ενημερώνουν τηλεφωνικά τους εθελοντές αιμοδότες για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, να βοηθούν στην ενημέρωση των πολιτών και τη διάχυση της πληροφορίας, και να υποστηρίζουν το προσωπικό του Δήμου κατά την αναμονή των αιμοδοτών στο χώρο της αιμοδοσίας.

8) Δημοτική Βιβλιοθήκη

Οι εθελοντές της Βιβλιοθήκης διακρίνονται σε δύο ομάδες, εκείνους που παρέχουν διοικητική υποστήριξη και στηρίζουν την καθημερινή της λειτουργία, και τους εκπαιδευτικούς / επιμορφωτές / καθηγητές που οργανώνουν και συντονίζουν άλλες δράσεις και εκδηλώσεις, π.χ. εργαστήρια για παιδιά, ομιλίες, σεμινάρια δημιουργικής γραφής κ.λπ. Επίσης, οι εθελοντές μπορούν να συνεισφέρουν οργανωτικά τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εκδηλώσεων της Βιβλιοθήκης.

9) Σίτιση & Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων

Οι εθελοντές που βοηθούν το αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, ενεργοποιούνται στην σίτιση αδέσποτων ζώων της περιοχής τους, σε καμπάνιες υιοθεσίας, τη φιλοξενία ζώων (ανάλογα με τη δυνατότητά τους), τη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και την προστασία και διάσωσή τους σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

10) Πολιτισμός-Αθλητισμός

Μπορείτε να συνδράμετε στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πολιτιστικών Δράσεων που διοργανώνει ο Δήμος (π.χ. Φεστιβάλ, παραστάσεις, εκδηλώσεις, αθλητικά δρώμενα).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Αυτοτελές Τμήμα Διαβούλευσης & Εθελοντισμού στα τηλέφωνα 213 213 9812 (κα Ελευθερία Κυριακούλη) και 213 213 9810 (κα Σεβαστή Χόνδρου) ή στο email: diavoulefsi-ethelodismos@dionysos.gr. Το τμήμα στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα Άνοιξης, Κανάρη 3,14569.

Για να γίνετε μέλος της ομάδας μας θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση ή στο ακόλουθο link: https://forms.gle/ikYd78MJUAzCbZKD6

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή