Συνεδριάζει την Τρίτη 8/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Συνεδριάζει την Τρίτη 8/11 το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου

Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος» συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου – και διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1ο Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2023 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 344/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

2ο Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2023 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 345/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

3ο Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2023 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 346/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

4ο Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2023 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 347/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

5ο Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2023 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 348/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

6ο Ετήσια τακτική επιχορήγηση οικ. έτους 2023 του Δήμου Γαλατσίου προς τα Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

7ο Λήψη απόφασης για την υπογραφή Ηλεκτρονικών Παροχών στην Τράπεζα OPTIMA.

8ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 149/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για την μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4735/2020 (Α΄ 107).

9ο Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στο Δήμο Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 78/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

10ο Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση ε.ρ.σ. Γαλατσίου στο Ο.Τ. 1/Τ.98 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 79/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

11ο Συμπληρωματική κατανομή ποσού 46.460,20 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.

12ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση της άσκησης σχετικών ένδικων μέσων για την κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Κυπαρισσίας 16.

13ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση του εν γένει χειρισμού και του νομικού ελέγχου διαδικασίας μεταβίβασης του ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ.19/τ.97 στο Δήμο Γαλατσίου.

14ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών κατά τη δικάσιμο της 10.11.2022 σε Αίτηση – Κλήση του Δήμου Πηνειού κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.

15ο Έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Ίδρυση και Συλλειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Γαλατσίου».

16ο Έγκριση διενέργειας ενημερωτικής ημερίδας στο πλαίσιο της προβολής του έργου CAT4HEAVY, του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE.

17ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων 2023.

18ο Έγκριση εκδήλωσης ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης).

19ο Επανεξέταση χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο οδόστρωμα στην οδό Βαρδουσίων αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 77/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

20ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγ. Σπυρίδωνος αρ. 12 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 81/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

21ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δρυάδων αρ. 48 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 82/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

22ο Χορήγηση ή μη άδειας φορτοεκφόρτωσης εμπρός από κατάστημα επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 21 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 88/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

23ο Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος για το Κέντρο Ειδικών Θεραπειών «ΕργοθεραΠει» (Πρωτοπαπαδάκη αρ. 61) (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 90/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

24ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στην οδό Αετοράχης 56 (Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 91/2022 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή