Δήμος Γαλατσίου: Έως την Παρασκευή 27/1 οι αιτήσεις για την οικονομική ενίσχυση απόρων

Ο Δήμος Γαλατσίου εφαρμόζει και το 2023 το πρόγραμμα της «Οικονομικής ενίσχυσης απόρων για την αντιμετώπιση αναγκών διαβίωσης». Προκειμένου, λοιπόν, αυτό να εφαρμοστεί εκ νέου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Δημαρχείου, αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την υποβολή νέων αιτήσεων απαιτούνται:
• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής ή βεβαίωση ανανέωσης για αλλοδαπούς
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Σε περίπτωση αλλοδαπών το πιστοποιητικό απαιτείται να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά
• Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ
• Αντίγραφο του Ε1 και Ε9
• Εκκαθαριστικό εφορίας και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των συνοικούντων ενηλίκων μελών
• Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ
• Μισθωτήριο συμβόλαιο (εάν υπάρχει).
• Απόφαση ΚΕΠΑ αναπηρίας (εάν υπάρχει).
• Αριθ. λογαριασμού (ΙΒΑΝ) φωτοτυπία 1ης σελ. βιβλιαρίου τραπέζης
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνουν ΚΕΑ

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα, υποχρεούνται να προσκομίσουν, μόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Νέο εκκαθαριστικό έτους 2021
• Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος (Ε1)
• Βεβαίωση ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
• Οποιοδήποτε δικαιολογητικό που δηλώνει οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση του νοικοκυριού (όπως γέννηση, θάνατος, διαζύγιο, κ.λ.π.)
• Ηλεκτρονικό μισθωτήριο ενοικίου (σε περίπτωση λήξης, μαζί με το μισθωτήριο, φωτοτυπία την τελευταία απόδειξη πληρωμής).
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν ΚΕΑ
Τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) σε κλειστό φάκελο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή