Δήμος Ελευσίνας : Στο «Αντώνης Τρίτσης» το έργο για δράσεις σε υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας


Ανακοίνωση Δήμου Ελευσίνας :

Στον «Αντώνης Τρίτσης» εντάχθηκε μία ακόμη πρόταση προς χρηματοδότηση που κατέθεσε ο Δήμος Ελευσίνας, στον άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».
Η εν λόγω πρόταση, αφορά σε δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας και συγκεκριμένα για τα σχολικά κτήρια σε Ελευσίνα και Μαγούλα.
Πρόκειται για ενέργειες που έχουν στόχο την πρόληψη και προστασία των σχολικών υποδομών, εξασφαλίζοντας τη θωράκισή τους και φυσικά, την ασφάλεια της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω δύο υποέργων, με το πρώτο να αφορά σε Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, την εκτίμηση και ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας των σχολικών υποδομών, ενώ το δεύτερο, σε δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης για την καλλιέργεια αντισεισμικής συνείδησης και προστασίας από σεισμικά φαινόμενα.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και ανέρχεται στις 34.028,27 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί, πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκτές συνολικά 6 προτάσεις του Δήμου Ελευσίνας προς χρηματοδότηση, ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου: «Ένα ζωτικήςσημασίας έργογια την ασφάλεια τωνκτηριακώνμας υποδομών, που αφορά στον έλεγχοκαι τιςπαρεμβάσειςστα σχολικά κτήρια σεΕλευσίνα &Μαγούλα αλλά και σεδράσειςενημέρωσηςκαι προστασίας από σεισμούς.Ηπρόληψηκαι η ασφάλεια τωνμαθητώνδενείναι απλά προτεραιότητα αλλά ανάγκη.Γι’ αυτόντονλόγο, πέρα από τιςκαθημερινέςμαςπαρεμβάσειςστα σχολεία, μέσωτηςΤεχνικήςΥπηρεσίαςκαι τωνΣχολικώνΕπιτροπών, διεκδικούμεκαι αξιοποιούμεκάθεπρόσφοροχρηματοδοτικό εργαλείογια την αναβάθμισητων υποδομών. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που όλες μας οι προτάσεις έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα,γεγονόςπου οφείλεται, όχι μόνοστηνπολιτική βούληση αλλά και στην αρτιότητα τωνφακέλωνπου ετοιμάζουνοι υπηρεσίεςτου Δήμου μας».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή