Δήμος Γαλατσίου: Πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις για το καλοκαίρι 2023

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις για το καλοκαίρι 2023


Ανακοίνωση Δήμου Γαλατσίου:

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας για το έτος 2023 υλοποιείται το πρόγραμμα «Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις (14 διανυκτερεύσεις).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ηλικίας από 7-15 ετών (έτος γέννησης 2008 έως 2016) και κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά οικογένειες. Οι αιτήσεις θα βρίσκονται στην είσοδο του Δημαρχείου, μαζί με την αίτηση που θα κατατίθεται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο) θα επισυνάπτονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία Ταυτότητα Γονέα/άδεια παραμονής

2) Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης (επιμέλεια παιδιού από μονογονεϊκές οικογένειες)

4) Ε1 & εκκαθαριστικό του γονέα φορολογικού έτους 2022

5) Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο

6) Βεβαίωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας , από ΚΕΠΑ (όπου απαιτείται)

7 )Βεβαίωση ανεργίας (όπου απαιτείται)

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ – 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η περίοδος φιλοξενίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων

Οι αιτήσεις και η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την Κοινωνική Υπηρεσία με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, βάση μοριοδότησης μπορείτε να τα δείτε εδώ

Όσες οικογένειες απασχολούν τα παιδιά τους σε ανάλογα θερινά προγράμματα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ, μπορούν επίσης να αιτηθούν εγγραφής στο πρόγραμμα, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Επίσης σε περίπτωση συμμετοχής παιδιών Α.Μ.Ε.Α, με γνωμάτευση ιατρού που θα κρίνει ικανή τη συμμετοχή τους στο ανωτέρω πρόγραμμα, και αν είναι απαραίτητη η ύπαρξη συνοδού, και εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια, θα καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής του/της συνοδού.

Τέλος όσες οικογένειες πληρούν μόνο τα κοινωνικά κριτήρια, να υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν σε περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις.

Πήγαινε στην κορυφή