Δημήτρης Καιρίδης : Μετανάστευση, κανόνες και στρατηγική για την Ελλάδα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημήτρης Καιρίδης : Μετανάστευση, κανόνες και στρατηγική για την Ελλάδα στην Ευρώπη του 21ου αιώνα

Δημήτρης Καιρίδης:

Η Ελλάδα, όπως η Ιταλία και η Κύπρος, λόγω γεωγραφικής θέσης, είναι χώρα στην πρώτη γραμμή για ένα σημαντικό μέρος της μεταναστευτικής πίεσης προς την Ευρώπη. Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ ήταν και παραμένει αυστηρή και δίκαιη. Απέναντι στην απορρύθμιση του διεθνούς συστήματος μετά την πανδημία του κορονοϊού, η οποία προκαλεί αύξηση των ροών, με διπλασιασμό τους το 2022 σε σχέση με το 2021 και περαιτέρω αύξησή τους φέτος, η Ελλάδα επιμένει στην προστασία των συνόρων της, στην αποτροπή των ροών, στις απελάσεις σύμφωνα με τον νόμο, όπου αυτό είναι εφικτό, για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και στην καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών. Ταυτόχρονα, προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και τιμά τις διεθνείς της δεσμεύσεις.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστημα υποδοχής και ασύλου με 33 δομές σε όλη τη χώρα και έναν πρότυπο και αποτελεσματικό μηχανισμό εκδίκασης των αιτήσεων και απονομής ασύλου. Έτσι, μπορεί και διαχειρίζεται την παράτυπη μεταναστευτική πίεση καλύτερα από όμορες χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο ή μεγαλύτερο πρόβλημα.

Η ολοκληρωμένη, ωστόσο, λύση του προβλήματος της παράτυπης μετανάστευσης περνά μέσα από την οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, βασισμένης στην υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών. Η αποκατάσταση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, μετά την τραγωδία της Πύλου, βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση, μαζί με την εντατικοποίηση της συνολικής διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήδη φέρνει πρόσθετους πόρους και διευκολύνσεις για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Βασική προτεραιότητά μας αποτελεί η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και η ενίσχυση των νόμιμων οδών μετανάστευσης, με όρους και κανόνες, στη βάση των αναγκών και των επιλογών της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (ΥΜΑ) διεκδικεί, διαχειρίζεται και διοχετεύει ευρωπαϊκούς πόρους προς την Ελληνική Αστυνομία (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και το Λιμενικό (Υπουργείο Ναυτιλίας) για τον εξοπλισμό και την εκπαίδευσή τους στην καλύτερη φύλαξη και προστασία των ελληνικών συνόρων, που είναι, σε μεγάλο βαθμό, και ευρωπαϊκά.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες ευρωπαϊκές κοινωνίες, έχει ανάγκη από την εισαγωγή εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένους τομείς, μέσω, κυρίως, μετακλήσεων εποχικών εργατών. Το σύστημα των μετακλήσεων σήμερα πάσχει λόγω της πολυδιάσπασης των αρμοδιοτήτων και της υποστελέχωσης των υπηρεσιών αλλά και της ελλιπούς ψηφιοποίησης. Το ΥΜΑ έχει πετύχει τη μερική απλοποίηση της νομοθεσίας, με τον νέο Κώδικα Μετανάστευσης και μιας σειράς άλλων διατάξεων. Σήμερα, προχωράμε στην ολική ψηφιοποίηση του συστήματος της νόμιμης μετανάστευσης, στην περαιτέρω απλοποίηση και εξορθολογισμό των διαδικασιών και σχεδιάζουμε την ενοποίησή τους, ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει «μια στάση» και όχι πολλές για την εξυπηρέτησή του. Ταυτόχρονα, μελετάμε ρυθμίσεις τόσο για τους ξένους που διαμένουν εδώ όσο και για τις μετακλήσεις εργαζομένων μέσω διμερών συμφωνιών με χώρες όπως η Μολδαβία, η Γεωργία και άλλες, ανάλογα με τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας.

Η μετανάστευση κακώς γίνεται συχνά πεδίο ιδεολογικής σταυροφορίας και εργαλείο πολιτικής κινητοποίησης. Είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Πήγαινε στην κορυφή