Απάντηση της Κομισιόν για το σκάνδαλο Volkswagen, σε κοινή ερώτηση Παπαδημούλη, Κούλογλου, Χατζηγεωργίου

·        
Απάντηση
της Κομισιόν για το σκάνδαλο Volkswagen, σε κοινή ερώτηση Παπαδημούλη,
Κούλογλου, Χατζηγεωργίου.

 

 

·        
Κομισιόν:
“Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτήσουν κάθε οφειλόμενο φόρο που
δεν έχει καταβληθεί εξαιτίας της παραποίησης των τιμών εκπομπών CO2”.

           


Σε ερώτηση των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη και Στέλιου
Κούλογλου καθώς και του Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Τάκη Χατζηγεωργίου,
αναφορικά με το σκάνδαλο της VW, απάντησε η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα η Κομισιόν, στη γενικόλογη απάντησή
της παραδέχεται ότι γνώριζε τον κίνδυνο των συστημάτων αναστολής που
είναι υπεύθυνα για την παραποίηση των αποτελεσμάτων μέτρησης ρύπων. Παρά
ταύτα ισχυρίζεται πως δεν είχαν περιέλθει σε γνώση της συγκεκριμένα περιστατικά
χρήσης τους
. Παράλληλα η Κομισιόν σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης OLAF, διεξάγει σχετική έρευνα “για την ενδεχόμενη κατάχρηση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που σχετίζονται με την παραγωγή κινητήρων,
η οποία ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από την παραποίηση των συστημάτων ελέγχου
εκπομπών.”

Τέλος η απάντηση της Κομισιόν, υπογραμμίζει πως “τα
κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτήσουν κάθε οφειλόμενο φόρο που δεν έχει
καταβληθεί εξαιτίας της παραποίησης των τιμών εκπομπών CΟ2”.


Στην ερώτηση τους οι δυο Ευρωβουλευτές της Αριστεράς Κούλογλου και Χατζηγεωργίου
καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης Ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, επικαλούμενοι σχετική έκθεση του
Joint Research Center από το 2013,
ρώτησαν
την Κομισιόν για τον τρόπο που εκείνη θα “διερευνήσει τον ρόλο που
μπορεί να διαδραμάτισαν ομάδες πίεσης πολιτικών της Γερμανίας
στην παράβλεψη
της χρήσης συστημάτων αναστολής από γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες”
καθώς και αν οι φορολογικές αρχές κάθε κράτους έχουν νόμιμο συμφέρον να
διεκδικήσουν αποζημίωση
από την VW λόγω απόκρυψης των πραγματικών
τιμών εκπομπών ρύπων.

 

 

 

Ακολουθούν
οι πλήρεις ερώτηση και απάντηση.

Ερώτηση
με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Dimitrios
Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou
(GUE/NGL)

Θέμα: Ευθύνες Επιτροπής για το σκάνδαλο VW

Σύμφωνα με δημοσίευμα των FT, η ερευνητική υπηρεσία
της Επιτροπής (Joint Research Center) είχε προειδοποιήσει, σε έκθεσή της το
2013, ότι τα “συστήματα αναστολής” (defeat devices) που
χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων και η VW, θα μπορούσαν να παραποιήσουν τα
αποτελέσματα των μετρήσεων εκπομπών ρύπων.

Με δεδομένο ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ εξαρτούν τη
φορολογία των αυτοκινήτων (όπως τα τέλη κυκλοφορίας στην Ελλάδα) με βάση τις
εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων, δημιουργούνται, πλέον, εύλογες απαιτήσεις εκ
μέρους των αρμόδιων εθνικών αρχών έναντι της εταιρείας VW για αποζημιώσεις.

Ερωτάται η Επιτροπή:

–           Με
ποιον τρόπο θα διερευνήσει τον ρόλο που μπορεί να διαδραμάτισαν ομάδες πίεσης
πολιτικών της Γερμανίας στην παράβλεψη της χρήσης συστημάτων αναστολής από
γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες;

–           Είχε
προειδοποιήσει τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών για τις επιπτώσεις των
“συστημάτων αναστολής” στην αξιοπιστία των μετρήσεων εκπομπών ρύπων
των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, και εάν όχι, σκοπεύει, έστω και τώρα, να
συντονίσει μια πανευρωπαϊκή, ενδελεχή έρευνα για την πιθανή ύπαρξη παρόμοιων
συστημάτων σε όλα τα αυτοκίνητα στην ευρωπαϊκή αγορά;

–           Θεωρεί
εύλογες τις πιθανές απαιτήσεις που μπορούν να έχουν οι αρμόδιες φορολογικές
αρχές κάθε κράτους μέλους απέναντι στην εταιρεία λόγω απόκρυψης των πραγματικών
τιμών εκπομπών ρύπων;

 

Απάντηση της κ. Bieńkowska εξ ονόματος της Επιτροπής

(6.4.2016)

Η Επιτροπή παραπέμπει τους αξιότιμους κύριους
βουλευτές στην απάντηση που είχε δώσει στη γραπτή ερώτηση E-013699/2015 .

Ο κίνδυνος των συστημάτων αναστολής ήταν γνωστός
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, μέσω των μελετών που έχουν
διεξαχθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ). Ωστόσο, η Επιτροπή
δεν γνώριζε συγκεκριμένα περιστατικά χρήσης συστημάτων αναστολής.

Παράλληλα με την εξεταστική επιτροπή που
συγκροτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να διερευνηθούν οι
ανεπάρκειες όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης OLAF διεξάγει έρευνα σχετικά με την ενδεχόμενη
κατάχρηση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που σχετίζονται με την παραγωγή
κινητήρων, η οποία ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από την παραποίηση των
συστημάτων ελέγχου εκπομπών. Υπό το πρίσμα των αρχών του τεκμηρίου αθωότητας
και του δικαιώματος υπεράσπισης, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι τα
εμπλεκόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα έχουν διαπράξει παρατυπία/απάτη όσον αφορά τη
χρήση των κονδυλίων της ΕΕ.

Λόγω της απουσίας εναρμόνισης στον τομέα της
φορολογίας των οχημάτων, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίζουν εθνικούς
κανόνες. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να απαιτήσουν κάθε οφειλόμενο φόρο
που δεν έχει καταβληθεί εξαιτίας της παραποίησης των τιμών εκπομπών CO2 .

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή