Για μια άλλη δημοτική Πολιτική

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Για μια άλλη δημοτική Πολιτική

Έτος δημοτικών εκλογών το 2014 και ήδη τροφοδοτεί το ενδιαφέρον σε συμπολίτες μας που εκδηλώνεται δημόσια με διάφορους τρόπους: δηλώσεις, κλειστές και ανοιχτές συναντήσεις και συζητήσεις, βολιδοσκοπήσεις «παραγόντων» κλπ. Αυτή η πρώιμη εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθ’ αυτή, αναμφίβολα συνιστά γεγονός θετικό. Ανεξάρτητα, όμως, από τις όποιες προσωπικές προθέσεις, από τα όσα μέχρι τώρα έχουν γίνει γνωστά και από τις πρακτικές που ακολουθούνται, δεν διαφαίνεται κάτι το καινούριο, το ανατρεπτικό που έχει ανάγκη η πόλη μας. Συνθέσεις εκλογικών Συνδυασμών δηλαδή και Προγράμματα που θα συγκινήσουν, θα δώσουν ελπίδα και θα παρακινήσουν τον απογοητευμένο, και γι’ αυτό αδιάφορο και άπραγο, Γαλατσιώτη σε ενεργό συμμετοχή σε μια συλλογική προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής στο Δήμο μας. Φαίνεται ότι η τριαντάχρονη …κληρονομιά θα ταλανίζει για πολύ ακόμα το Δήμο μας…!

Παρακολουθώντας κανείς, κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο, την εξέλιξη των τοπικών Υποθέσεων που συνθέτουν το πλέγμα των προβλημάτων και των αναγκών που αντιμετωπίζουν οι τοπικές Κοινωνίες, μένει έκπληκτος από το γεγονός ότι ενώ όλα μεταβάλλονται και απαιτούν συνεχώς νέους τρόπους θεώρησης και πολιτικής διαχείρισης, οι νοοτροπίες και οι πρακτικές αντιμετώπισής τους, από τους κατά καιρούς δημοτικούς Άρχοντες, μένουν κολλημένες στο παρελθόν. Είτε από αδυναμία κατανόησης της κοινωνικής δυναμικής που συνεχώς δημιουργεί νέα προβλήματα και ανάγκες, είτε από ιδεοληπτικές αγκυλώσεις, είτε γιατί βολεύει να μην θίγονται τα «κακώς κείμενα». Αυτό το τελευταίο συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες, διατηρεί το «πολιτικό κόστος» υπό έλεγχο, τροφοδοτεί και διευρύνει την πελατειακή δικτύωση (προσωπικές τακτοποιήσεις) και έτσι διασφαλίζεται η αναπαραγωγή της εξουσίας και η πολιτική επιβίωση. Η απουσία Δημοτικού Έργου, αν δεν αποδίδεται αορίστως σε τοπικές ιδιαιτερότητες και συγκυριακές δυσκολίες, φορτώνεται κατά κανόνα στην οικονομική δυσπραγία και την ανεπάρκεια του Θεσμικού Πλαισίου. Δεν πρόκειται για αυθαίρετο ισχυρισμό. Όμως η διαχρονικά καταχρηστική επίκλησή του αποσκοπεί στην απόσειση ευθυνών για ανεπάρκειες, άστοχες επιλογές, κατασπατάληση πόρων (στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι ΟΤΑ μονίμως πρωταγωνιστούν στο «άθλημα») απραξία κλπ. κλπ.
Κι όμως οι δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών, για την αντιμετώπιση των τοπικών υποθέσεων από τις Διοικήσεις των ΟΤΑ μέσα στα δεδομένα οικονομικά περιθώρια και το κάθε φορά ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο, δεν αμφισβητούνται και δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες. Αρκεί, βέβαια, να υπάρχει επεξεργασμένη αναπτυξιακή στρατηγική, στήριξη στους δημότες και ορθολογική, προγραμματισμένη και με συγκεκριμένη στόχευση αξιοποίησή τους. Στοιχεία που, δυστυχώς, πάντοτε απουσίαζαν από την άσκηση πολιτικής στο Δήμο μας. Ακόμα και όταν η γενική απαίτηση για αλλαγή, εκλογικά πραγματοποιήθηκε. Αναφέρομαι στη Δημοτική Αρχή της περιόδου 2003-2006. Στις ασαφείς προγραμματικές εξαγγελίες της ενυπήρχε η πρόθεση (χωρίς να συνειδητοποιείται από όλους) για ορθολογική και στοχευμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσέφερε η άσκηση της Δημοτικής Εξουσίας. Αυτό φάνηκε στην πρώτη περίοδο με τις ιδιαίτερα ενθαρρυντικές επιδόσεις της, που δυστυχώς δεν είχαν συνέχεια. Το δυναμικό, ιδιαίτερα παραγωγικό ξεκίνημά της, υπονομεύτηκε από  ενδογενείς αιτίες και αδυναμίες, υπαναχώρησε σε πρακτικές που φιλοδόξησε να ανατρέψει, ατόνησε σιγά σιγά, και τέλος ακάλυπτη η ίδια σε ασύμμετρες επιθέσεις των αντιπάλων παρατάξεων, έχασε την κοινωνική της στήριξη. Ιδιαίτερα σημαντική απώλεια, με επιπτώσεις σε βάθος χρόνου, υπήρξε η απογοήτευση σημαντικής μερίδας δημοτών που στήριξαν την προσπάθεια και βίωσαν τη διάψευση των προσδοκιών τους. Ακόμα, αξιόλογοι συνδημότες μας, που ανιδιοτελώς πρόσφεραν τη συμβολή τους στη νέα Διοίκηση για να ξεπεραστούν οι αντιδράσεις που προκαλούσε η αδράνεια δεκαετιών στην εισαγωγή σύγχρονων αντιλήψεων και πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης, δεν άντεξαν την ταχεία διολίσθηση προς το παρελθόν, αναδιπλώθηκαν και τελικά αποσύρθηκαν στο ρόλο του παρατηρητή.
Η περίπτωση αυτή επιβεβαιώνει ότι παρά τα όποια οικονομικά και θεσμικά εμπόδια μπορεί να παραχθεί σημαντικό δημοτικό έργο που να απαντά στα προβλήματα και τις ανάγκες των Γαλατσιωτών, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις σημερινές συνθήκες κρίσης. Εξαρτάται φυσικά από το πώς αξιοποιείται η Δημοτική Εξουσία. Χρειάζονται συνεπώς άνθρωποι με γνώση των προβλημάτων, θέληση και ειλικρινή, για να είναι πειστική, προσέγγιση των δημοτών. Στο Γαλάτσι των 100.000 κατοίκων υπάρχει αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που βιώνει καθημερινά τα προβλήματα της πόλης αλλά δεν δραστηριοποιείται γιατί έχει πειστεί ότι «δεν γίνεται τίποτα».
Είναι φανερό πως μόνο με την ανατροπή του κλίματος απογοήτευσης είναι εφικτή η απόκρουση εκλογικών πρακτικών που χειραγωγούν τους ψηφοφόρους. Χρειάζεται συνεπώς διαφορετική προσέγγιση των δημοτών με άμεση επαφή στις γειτονιές και τους διακριτούς κοινωνικούς χώρους, για να αναδειχθούν τα προβλήματα και οι δυνατότητες αντιμετώπισης τους. Αυτό όμως δεν είναι δυνατό να γίνει με τις συνηθισμένες διακηρύξεις και ομιλίες ή στη φούρια του σύντομου προεκλογικού χρόνου που καθηλώνουν το δημότη σε αμέτοχο ακροατή. Είναι διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και η μόνη που δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης πραγματικά αντιπροσωπευτικών, της τοπικής κοινωνίας, Συνδυασμών. Συνδυασμών με προγραμματικό λόγο ευθύ και ειλικρινή που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον του δημότη και θα αναβαθμίσει το προεκλογικό αγώνα σε ουσιαστική δημιουργική πολιτική αντιπαράθεση μπροστά σε προβληματισμένους πολίτες ψηφοφόρους.
Διαφορετικά θα έχουμε για άλλη μια φορά εκλογικούς Συνδυασμούς με αποκλειστική αναφορά στον Επικεφαλής ή στην ιδεολογική ομοιογένεια, με επικοινωνιακό εξοπλισμό το δημαγωγικό ή το γενικόλογο προγραμματικό λόγο και υποψήφιους δημοτικούς Συμβούλους επιλεγμένους με ανάλογα κριτήρια και ιδιαίτερα τη ψηφοσυλλεκτική καπατσοσύνη τους. Ο εκλογικός αγώνας  ως συνήθως θα διεξαχθεί εν απουσία των Γαλατσιωτών, μπροστά σε μεταφερόμενα, από γειτονιά σε γειτονιά, ακροατήρια ανόρεχτων κλακαδόρων, νικητή – Δήμαρχο το δεινότερο λαϊκιστή και πλειοψηφούντα αριθμό Δημοτικών Συμβούλων σε ρόλο  βουβών θεατρικών προσώπων…!

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή