4 βήµατα και τα συχνά λάθη στην αναζήτηση εργασίας

Παρόλο τα όσα συµβαίνουν στη χώρα µας αλλά και παγκοσµίως τα τελευταία χρόνια, πολλοί άνθρωποι έχουν βρει αξιόλογες θέσεις εργασίας, τη στιγµή που άλλοι αναλώνονται στην απογοήτευση, το άγχος, το θυµό και τη στεναχώρια. Το άρθρο αυτό, που δηµοσιεύεται στο edimosio.gr, δεν στέκεται σε αυτό. ∆ίνει προτάσεις οι οποίες µπορούν να πολλαπλασιάσουν τη δυνατότητα που έχετε να βρείτε όχι απλά µια δουλειά, αλλά να βρείτε την εργασία εκείνη που θα σας κάνει να νιώθετε ενθουσιασµό και διάθεση και θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής σας. Το µυστικό; Να εστιάσετε στο να δηµιουργήσετε οι ίδιοι το περιβάλλον σκέψης το οποίο θα σας ωθήσει να πετύχετε τους στόχους σας.

• Βήµα πρώτο: Που πάω;
Γιατί αν δεν κοιτάς εκεί που θέλεις να πας, θα πας εκεί που κοιτάς! Γνωστό
γνωµικό και χιλιοειπωµένο. Ωστόσο, είναι πάντα επίκαιρο καθώς οι περισσό-
τεροι υποψήφιοι πραγµατικά δεν γνωρίζουν που ακριβώς θέλουν να πάνε.
Τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται εδώ είναι τα εξής:
Οι υποψήφιοι ψάχνουν για µια «οποιαδήποτε» δουλειά (και αν τη βρουν
σαµποτάρουν τον εαυτό τους υποσυνείδητα έτσι ώστε να αποδεσµευτούν
από αυτή). Ψάχνουν για µια δουλειά η οποία έχει πλέον πάψει να έχει ζήτηση
λόγω της πορείας της εξέλιξης.
Ψάχνουν µια δουλειά η οποία είναι πολύ πάνω από τις γνώσεις και τα προ-
σόντα τους.
Το πρώτο βήµα είναι να βρείτε ακριβώς τη δουλειά την οποία αληθινά επι-
θυµείτε να κάνετε και υπάρχει ζήτηση για αυτή.
Γιατί; Γιατί αν ψάχνετε κάτι
το οποίο θα κάνει το αίµα σας να κυλάει µε µεγαλύτερη ζωντάνια στις φλέ-
βες σας, έχετε πολλαπλάσιες πιθανότητες να καταβάλετε τον απαιτούµενο
κόπο που χρειάζεται και εν τέλει να το βρείτε!
Μια ερώτηση που µπορεί να σας φέρει πιο κοντά στην πολύτιµη πληρο-
φορία που ψάχνουµε είναι η εξής: Αν το χρήµα δεν ήταν το ζητούµενο, και
µπορούσες να είσαι ο καλύτερος στον κόσµο πάνω σε κάτι, ποιο θα ήταν
αυτό;
• Βήµα ∆εύτερο: Ποιος είµαι;
Και µη βιαστείτε να απαντήσετε «Γνωρίζω ποιος είµαι. Εγώ δουλειά χρειάζοµαι!»Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν ιδιαίτερο τύπο προσωπικότητας. Κάποιοι είναι
εξωστρεφείς και απολαµβάνουν το να δουλεύουν µε πολύ κόσµο, ενώ κά-
ποιοι άλλοι είναι εσωστρεφείς και υποφέρουν όταν χρειάζεται
να µιλήσουν µε πολλούς ανθρώπους. Κάποιοι έχουν στη φύση
τους το να εστιάζουν στη µεγάλη εικόνα, και θα ήταν καλοί
ηγέτες (αλλά όχι τόσο σπουδαίοι διοικητικοί υπάλληλοι) ενώ
κάποιοι άλλοι εστιάζουν στις λεπτοµέρειες και είναι πολύτιµοι
συνεργάτες σε ένα λογιστήριο ή σε µια θέση που απαιτεί ακρί-
βεια και προσοχή, ωστόσο µπορούν πραγµατικά να βουλιάξουν µια επιχείρηση αν τους βάλεις στο τιµόνι.Το να µάθετε ακριβώς ποιος είναι ο τύπος της προσωπικό-
τητας σας είναι τόσο απαραίτητο και τόσο χρήσιµο όσο το να γνωρίζετε τον αριθµό του τηλεφώνου σας. Θα σας βοηθήσει όχι µόνο στο να επιλέξετε τη δουλειά στην οποία έχετε τις περισσότερες δυνατότητες να πετύχετε, αλλά θα σας δώσει
πληροφορίες και στο πώς να συνεργάζεστε αρµονικά µε τους
πελάτες, τους συναδέλφους, τους προϊσταµένους και τους
υφισταµένους σας, όπως φυσικά θα βελτιώσει και τις σχέσεις µε τους δικούς σας ανθρώπους.Τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται όσον αφορά το δεύτερο βήµα είναι τα εξής:
Οι άνθρωποι επιλέγουν αντικείµενο εργασίας σύµφωνα µε
αυτό που τους συµβούλεψε ένας φίλος ή κάπου άκουσαν ότι
είναι καλή ιδέα, ή
Επιλέγουν µια δουλειά η οποία είναι στην παράδοση της οι-
κογένειας, άσχετα µε το αν τους ταιριάζει, ή
Επιλέγουν µια δουλειά η οποία επιφέρει κέρδος στους άλ-
λους, ωστόσο είναι αντίθετη µε τον τύπο προσωπικότητας

τους, οδηγώντας τους έτσι σε δυσκολίες ή και αδιέξοδο.

• Βήµα Τρίτο: Τα «όπλα» µου
Συντάξτε ένα βιογραφικό το οποίο να µην αφήνει καµία
ανάγκη να «µαντέψει» ο άλλος τι ακριβώς γνωρίζετε και που
είσαστε ήδη έµπειροι. Στα «plus» είναι και το να γράφετε στην
αρχή του δυο λόγια σχετικά µε το ποιοι είσαστε καθώς και το αντικείµενο στο οποίο επιθυµείτε να εργαστείτε.
Τα συνηθέστερα λάθη που καλό είναι να αποφεύγετε εδώ είναι τα εξής:
Το βιογραφικό έχει περιττή πληροφορία.
Είναι µακροσκελές και πυκνογραµµένο.
∆εν επιδεικνύει τα αποτελέσµατα που φέρατε στον προηγούµενο εργο-
δότη σας.
∆εν παρουσιάζει τις πραγµατικές δεξιότητες και την εµπειρία που έχετε

αποκτήσει.

• Βήµα Τέταρτο: Η online παρουσία σας
Σύµφωνα µε µια έρευνα της Focus Bari, ένας στους τρεις υποψηφίους έχει
απορριφτεί λόγω της συµπεριφοράς του στα Social Media. Εντυπωσιακό έτσι;
Οι εταιρείες πλέον χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για την
εύρεση περισσότερων πληροφοριών για τον υποψήφιο: το 44% µόλις λάβει
το βιογραφικό του, το 11% µετά την πρώτη συνέντευξη και το 15% στη µέση της διαδικασίας επιλογής και πρόσληψης.
Τα συνηθέστερα λάθη που γίνονται εδώ είναι τα εξής:
Αναρτήσεις µε ανάρµοστα σχόλια.
Με ανάρµοστες φωτογραφίες.
Με υβριστικό περιεχόµενο για τον προηγούµενο εργοδότη, όπως επίσης
και εκτεταµένα ορθογραφικά λάθη τα οποία µπορούν να αποβούν µοιραία
στην προσπάθεια σας να βρείτε δουλειά.
Χρησιµοποιήστε τα Social Media, το Facebook, και το Twitter για µια πιο
προσιτή παρουσία, και το LinkedIn για µια πιο επίσηµη, έτσι ώστε να επικοι-
νωνήσετε αλλά και να συνδεθείτε µε µελλοντικούς εργοδότες και πελάτες.
Ωστόσο κρατήστε µια συγκεκριµένη στρατηγική επικοινωνίας και µην απο-
κλίνετε από αυτή για να αυξήσετε τις πιθανότητες σας να βρείτε ή να σας
βρουν εκείνοι που σας χρειάζονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή