Για την Μοναξιά!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ
• Αν αισθάνεσαι µοναξιά όταν είσαι µόνος, έχεις κακή παρέα. (Jean-Paul Sartre, 1905-1980, Γάλλος φιλόσοφος)
• Καλύτερα να είσαι µόνος παρά µε κακή παρέα. (Thomas Fuller, 1608-1661, Άγ- γλος στοχαστής)
• Ο άνθρωπος είναι ον φύσει κοι- νωνικό και πολιτικό. Αυτός που µπορεί να ζήσει µακριά απ’ τις αν- θρώπινες κοινωνίες είναι είτε θηρίο είτε θεός. (Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρ- χαίος Έλληνας φιλόσοφος) • Το να µπορείς να αντέχεις τη µοναξιά και, επιπλέον, να την απο- λαµβάνεις, είναι µεγάλο προσόν. (Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω, 1856- 1950, Ιρλανδός συγγραφέας, Νόµ- πελ 1925) • Aλίµονο σε όποιον ζει στην έρηµο και θυµάται του κόσµου. (Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας)
• Οι τοίχοι που χτίζουµε γύρω µας για να κρατήσουν τη λύπη µα- κριά, κρατούν απ’ έξω και τη χαρά. (Jim Rohn, 1930-2009, Αµερικα- νός συγγραφέας αυτοβοήθειας)
• Ο δυνατός είναι πιο δυνατός όταν είναι µόνος. (Σίλερ, 1759-1805, Γερµανός συγ- γραφέας και ποιητής)
• Η µοναξιά είναι για το πνεύµα ό,τι η νηστεία για το σώµα: θανά- σιµη όταν κρατήσει πολύ, αλλά αναγκαία. (Vauvenargues, 1715-1747, Γάλ- λος γνωµικογράφος)
• Η πραγµατική µοναξιά δεν πε- ριορίζεται απαραίτητα στο όταν είσαι µόνος. (Charles Bukowski, 1920-1994, Αµερικανός συγγραφέας)
• Οι άνθρωποι που ζουν µονα- χική ζωή, πάντα έχουν κάτι στο µυαλό τους για το οποίο ανυποµο- νούν να µιλήσουν. (Άντον Τσέχωφ, 1860-1904, Ρώσος συγγραφέας)
• Η µοναξιά, η αίσθηση ότι δεν σε θέλουν είναι η χειρότερη φτώχεια. (Μητέρα Τερέζα, 1910-1997, Κα- θολική καλόγρια, φιλάνθρωπος και αγία)
• Η αλήθεια βγαίνει χυτή σαν το νιόκοπο άγαλµα, µόνον µέσ’ από τα καθάρια νερά της µοναξιάς· κι η µο- ναξιά της πένας είναι από τις πιο µεγάλες. (Οδυσσέας Ελύτης, 1911-1996, Ποιητής, Νόµπελ 1979)
• Στα σηµαντικά ζητήµατα της ζωής είµαστε πάντα µόνοι. (Henri Frederic Amiel, 1821- 1881, Ελβετός συγγραφέας)
• Βγαίνω έξω µόνο για να µου ‘ρθει καινούργια όρεξη να µείνω µόνος. (Λόρδος Βύρων, 1788-1824, Βρε- τανός ποιητής)
• Το να ξυπνάς εντελώς µόνος σε µια ξένη πόλη είναι ένα από τα πιο ωραία συναισθήµατα. (Freya Stark, 1893-1993, Αγγλίδα συγγραφέας)
• Η µοναξιά είναι ένα καλό µέρος για να επισκεφτείς, αλλά ένα άσχηµο µέρος για να µείνεις. (Josh Billings, 1818-1885, Αµερι- κανός χιουµορίστας)
• ∆εν µπορείς να διαµορφώσεις ένα χαρακτήρα µέσα στη µοναξιά. Χρειάζεται ένας ολοκληρωµένος χαρακτήρας για να αντέξεις τη µο- ναξιά. (Austin O’Malley, 1858-1932, Αµερικανός γιατρός και συγγρα- φέας) • Μη βασίζεσαι ολοκληρωτικά σε κανέναν άλλον άνθρωπο, όσο κι αν είναι αγαπητός. Αντιµετωπίζουµε τις µεγαλύτερες δοκιµασίες της ζωής µόνοι µας. (Agnes Macphail, 1890-1954, Κα- ναδή πολιτικός)
• Ο πιο δυνατός άνθρωπος είναι ο πιο µοναχικός. (Ελεονώρα Ντούζε, 1858-1924, Ιταλίδα ηθοποιός)
• Όλα µας τα δεινά προέρχονται από το ότι δεν είµαστε ικανοί να κα- θίσουµε ήρεµα σ’ ένα δωµάτιο, µο- νάχοι. (Blaise Pascal, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής)
• Ποτέ δεν είπα, «θέλω να είµαι µόνη». Είπα µόνο, «αφήστε µε ήσυχη». Υπάρχει τεράστια δια- φορά. (Greta Garbo, 1905-1990, Σουη- δέζα ηθοποιός) • Τα βιβλιοπωλεία είναι ο πιο πο- λύτιµος προορισµός των µοναχικών ανθρώπων, δεδοµένου του µεγά- λου αριθµού βιβλίων που έχουν γραφτεί από συγγραφείς που δεν εύρισκαν κανέναν για να µιλήσουν. (Alain de Botton, Ελβετός συγ- γραφέας)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή