Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο δήμο Γαλατσίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο δήμο Γαλατσίου

Π   Ρ  
Ο   Σ   Κ  
Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                               

              Π
Ρ Ο Σ

                                                                     Τους
Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                              κ.κ.  Πρωτονοτάριο Εμμανουήλ

                                                              
              Μπάστα Κωνσταντίνο       

                                                                     Ελευθερίου Εμμανουήλ

                                                                     Δερεδίνης
Βασίλειος

                                                                     Κοράκη
Μάρθα             

                                                                     Βάσιλα
Πέτρο

                                                                     Κιούπη
Χρήστο

                                                                     Ζώμπο
Κωνσταντίνο

                                                                     (τακτικά
μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 8
Νοεμβρίου 2016
, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να
ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την
υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου,
τηλ. 2132055417 – 430).

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Προέγκριση Άδειας
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

 

 

2ο

Παραχώρηση
ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Δρυάδων αρ. 11.

 

 

3ο

Παραχώρηση
ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Στ. Μακρυγιάννη αρ. 13.

 

 

4ο

Παραχώρηση
ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αγίας Γλυκερίας αρ. 16.

 

 

5ο

Παραχώρηση
ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 26.

 

 

6ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο
πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Απειράνθου  αρ. 2Α.

 

 

7ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών
εμποδίων έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Παπαφλέσσα 28 και Τράλλεων.

 

 

8ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο
πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως 73 και
Εκάβης 57.

 

 

9ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο
πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Νικοτσάρα 10.

 

 

10ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο
πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Δωριέων 17.

 

 

11ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης πλαστικών
εμποδίων έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Λητούς 19.

 

 

12ο

Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης εμπρός από το
κατάστημά επί της οδού Χρ. Τζαβέλα 25 -27.

 

 

13ο

Εισήγηση
κοπής δένδρου στην οδό Δρυόπιδος 7.

 

 

14ο

Εισήγηση
κοπής δένδρου στη Λεωφόρο Βεΐκου.

 

 

  

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την
πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                  

                                                                                               
 Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

 

                                                                                              

                                                                                               
   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                      
                                                  (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)  

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή