Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η ενημερωτική συνάντηση για την προώθηση της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας στη Δυτική Αττική

«Ξεκινάει μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης και χαρτογράφησης
του ενδιαφέροντος από φορείς, συλλογικότητες και κατοίκους της Δυτικής
Αττικής – με σκοπό να δημιουργηθεί στην περιοχή μας μια Δομή Στήριξης
της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

Πραγματοποιήθηκε
η 1η συνάντηση 2017 την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, για την προώθηση και
ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελευσίνα,
κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.
Γ. Βασιλείου. Στη συνάντηση συμμετείχαν και παρουσίασαν το νέο
νομοθετικό πλαίσιο για την ΚΑΛΟ (ν.4430/2016), ο Ειδικός Γραμματέας ΚΑΛΟ
του Υπ. Εργασίας, κ. Α. Βορλόου και η συνεργάτιδα της Αν. Υπουργού για
θέματα ΚΑΛΟ, κ. Ε. Καλημέρη.

Ο Ειδικός Γραμματέας ΚΑΛΟ, κ. Α.
Βορλόου, αναφέρθηκε αναλυτικά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.4430/2016),
στις καινοτομίες του νέου νόμου και τις δυνατότητες που εισαγάγει για
την στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κάνοντας αναφορά στις
δυνατότητες και τις οξυμμένες κοινωνικές ανάγκες της Δυτικής Αττικής. Η
συνεργάτιδα της Αν. Υπουργού για θέματα ΚΑΛΟ, κ. Ε. Καλημέρη,
παρουσίασε αναλυτικά τις προβλέψεις του νέου νόμου για τη λειτουργία των
φορέων ΚΑΛΟ, τις υποχρεώσεις τους, το εσωτερικό πλαίσιο λειτουργίας και
οργάνωσης, τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Ακολούθησε
συζήτηση όπου απαντήθηκαν ειδικότερα ερωτήματα των συμμετεχόντων, ενώ
υπήρξε ενημέρωση και για τον προγραμματισμό της Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ
όσον αφορά χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των φορέων ΚΑΛΟ.

Στο
τέλος της συνάντησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ.
Βασιλείου, παρέδωσε στον Ειδικό Γραμματέα ΚΑΛΟ, διαγνωστική μελέτη για
την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στη Δυτική Αττική που κατάρτισε
το Γραφείο του με σκοπό τη στήριξη του αιτήματος ίδρυσης και λειτουργίας
Δομής Στήριξης ΚΑΛΟ στην περιοχή.Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι
βέβαιο πως στην Δυτική Αττική μπορεί με την κατάλληλη στήριξη να
αναπτυχτεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία – σε τομείς όπως είναι
πχ. η διαχείριση των απορριμμάτων και η κυκλική οικονομία – που
συνδέεται ευθέως με την πρόταση μας για τα απορρίμματα – προσφέροντας
αξιοπρεπή εργασία και κοινωνικό όφελος, όπως και σε πολλούς άλλους
τομείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Με αφορμή λοιπόν το νέο νομικό
πλαίσιο, το νόμο

4430/2016 και την δημιουργία Ειδικής Γραμματείας
για την ΚΑΛΟ στο Υπ. Εργασίας, ξεκινάμε σήμερα μια συστηματική
προσπάθεια ενημέρωσης και χαρτογράφησης του ενδιαφέ-ροντος από φορείς,
συλλογικότητες και κατοίκους της Δυτικής Αττικής – με σκοπό να
δημιουργηθεί στην περιοχή μας μια Δομή Στήριξης της Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή