Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και του Τιμολογίου Πολυτέκνων της ΔΕΗ, μέχρι τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

Στην τιμολόγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή κατανάλωση, εφόσον η συνολική (ημερήσια και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο KWh που έχει οριστεί για κάθε κατηγορία.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέχρι σήμερα η απαλλαγή από τις χρεώσεις ΥΚΩ μόνο για τις καταναλώσεις ημέρας είχε ως αποτέλεσμα να μην επωφελούνται οι δικαιούχοι του KOT, που διέθεταν και μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης, από τις προβλεπόμενες εκπτώσεις στο σύνολο της κατανάλωσής τους. Η νέα διάταξη εφαρμόζει ενιαία προσέγγιση ως προς τη μη επιβάρυνση με χρεώσεις ΥΚΩ, ανεξάρτητα από το χρόνο (ημέρα ή νύχτα) που πραγματοποιούνται οι καταναλώσεις.
Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα τροποποιεί προγενέστερη ΥΑ του 2010. Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για το ΚΟΤ. Έτσι, θα ακολουθήσουν, με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης:
– Συμπερίληψη και της νυχτερινής κατανάλωσης στην τιμολόγηση του ΚΟΤ, εφόσον η συνολική κατανάλωση (ημερήσια και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει τις μέγιστες kWh που έχουν οριστεί για κάθε κατηγορία δικαιούχου.
– Κατάργηση της απένταξης από το KOT σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης. Με το νέο πλαίσιο, στις περιπτώσεις αυτές, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.
– Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης των δικαιούχων και εφόσον ο δικαιούχος τιμολογείται και με νυχτερινό τιμολόγιο, χρέωση της υπερβάλλουσας ενέργειας με βάση το νυχτερινό τιμολόγιο (για τη νυχτερινή κατανάλωση) και εφαρμογή των ανταγωνιστικών χρεώσεων ημέρας μόνο για την υπερβάλλουσα ενέργεια που απομένει.
Το Κοινωνικό Τιμολόγιο παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Συνεπώς, όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο ΚΟΤ μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Σήμερα οι δικαιούχοι του ΚΟΤ αντιστοιχούν σε 645.262 μετρητές.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή