Σαράντα άτομα βρήκαν εργασία μέσω του Job Center, του δήμου Αθηναίων

Περίπου 40 άτομα βρήκαν εργασία μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του Job Center, του δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την British American Tobacco Hellas.
Το Job Center ξεκίνησε με τους ανθρώπους που διαμένουν στις Κοινωνικές Κατοικίες του δήμου Αθηναίων και γρήγορα, λόγω της μεγάλης ζήτησης που είχε και της επιτυχημένης πορείας του, επεκτάθηκε και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που είχαν προσφύγει στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων.
Το Job Center του δήμου Αθηναίων και της British American Tobacco Hellas, αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο Κέντρο Επανένταξης στην εργασία που λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα, από τις αρχές του χρόνου στην Αθήνα. Επιχειρεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση, με τελικό στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση και υποστήριξη των ανθρώπων σε ανάγκη, τη διαχείριση της μετάβασης κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας ως και την επαγγελματική αποκατάσταση.
Στις υπηρεσίες του Job Center, που έχει ως έδρα του την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Αθηναίων, περιλαμβάνονται ατομικές συναντήσεις με σύμβουλο εργασίας και κοινωνικό λειτουργό, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια και δικτύωση με πιθανούς εργοδότες για την δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.
Ειδικοί σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ψυχολογίας αναλαμβάνουν την εκπαίδευση στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και την πρακτική υποστήριξή τους κατά την αναζήτηση εργασίας με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και δικτύωσης με πιθανούς εργοδότες (επιχειρήσεις, φορείς κ.λπ.).

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Πηγές

ΦΩΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή