Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Ασπρόπυργου

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.ΕΔ.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και η Πρόεδρος του της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπροπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), κ. Σοφία Μαυρίδη, στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Ασπροπύργου και της Κ.Ε.Δ.Α., ενημερώνουν όλους τους πολίτες ότι, στο Δήμο λειτουργεί, Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης. Την ευθύνη υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ανέλαβε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Στόχος του Γραφείου είναι η σύνδεση των αναγκών της τοπικής αγοράς με το ανθρώπινο δυναμικό, προσφορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο και η παροχή υποστηρικτικών / συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιοχής, ιδιαίτερα προς τις νέες ή και μικρές επιχειρήσεις.

Οι Δράσεις του Γραφείου που απευθύνονται σε ανέργους και είναι οι εξής:

· Καταχώρηση του βιογραφικού τους σημειώματος στην βάση δεδομένων και αποστολή του στις σχετικές προσφερόμενες θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις

· Ενημέρωση των ανέργων για πάσης φύσεως θέσεις εργασίας όπως: προσφερόμενες θέσεις εργασίας από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Θέσεις Εργασίας στον Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, εύρεση πρακτικής άσκησης σε Επιχειρήσεις για τους τελειοφοίτους ΤΕΙ ή Ιδιωτικών Σχολών.

Οι Δράσεις του Γραφείου απασχόλησης που απευθύνονται στις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

• Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών της τοπικής οικονομίας σε θέσεις εργασίας

• Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στο Δήμο Ασπροπύργου, σε συνεργασία με ανάλογους φορείς

• Τράπεζα Πληροφοριών με στοιχεία ωφελούμενων επιχειρήσεων από τοπικές πολιτικές απασχόλησης

• Συλλογή στοιχείων για εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων

• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις δράσεις του «Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης»

• Προώθηση των ανέργων σε ενδεχόμενες θέσεις εργασίας

• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για συμμετοχή στις δράσεις

• Ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις δράσεις του Γραφείου

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης αποσκοπεί αφενός στην προσφορά θέσεων εργασίας προς τους πολίτες του Ασπρόπυργου και της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου στην κάλυψη των αναγκών όλων των οικονομικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής, σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, συνταιριάζοντας τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων.

Το Γραφείο διατηρεί και ενημερώνει βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία όσων αναζητούν εργασία, γνώσεις, δεξιότητες και λοιπά προσόντα. Παράλληλα, διατηρεί βάση δεδομένων με όλα τα αιτήματα των επιχειρήσεων του Θριασίου για κάλυψη θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που απευθύνονται στους αναζητούντες εργασία, περιλαμβάνεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής απασχόλησης – ψυχοκοινωνικής παρέμβασης από εξειδικευμένους συμβούλους.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που απευθύνονται στις επιχειρήσεις περιλαμβάνονται υπηρεσίες διάγνωσης αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, συμβουλευτική για την αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης για νέο ή υπάρχον προσωπικό, ενημέρωση, τεχνική υποστήριξη και σύνταξη προτάσεων για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης-εξειδίκευσης του προσωπικού τους ή την συμμετοχή τους σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» λειτουργεί καθημερινά, από τις 10.00 έως 18.00, επί της οδού Σαλαμίνος 20 στον Ασπρόπυργο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δράσεις του Γραφείου και για τα προγράμματα από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις, μπορείτε να επισκέπτεσθε το Γραφείο ή να επικοινωνείτε στο τηλ: 2132006489 ή μέσω e-mail: info@apasxolisiasp.gr.

 

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή