Εκσυγχρονίζεται ο στόλος της Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων

Με ένα νέο υπερσύγχρονο φορτηγό με γερανό και αρπάγη ενισχύεται η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Βριλησσίων.

Το νέο αυτό μηχάνημα έργου έρχεται να προστεθεί στο δημοτικό στόλο των οχημάτων. Θα συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων όσο και θεμάτων της καθημερινότητας καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή.

Η προμήθεια που ανέρχεται στα 190.000 ευρώ θα πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», με χρηματοδότηση 120.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 70.000 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Ο δήμαρχος Βριλησσίων, Ξένος Μανιατογιάννης, δήλωσε:

«Μέλημά μας ήταν και θα είναι ο εκσυγχρονισμός του Δήμου ώστε να διατηρούμε την πόλη μας καθημερινά καθαρή και ασφαλή και να αντιμετωπίζουμε άμεσα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε κατάσταση. Κινούμενοι σε αυτή τη λογική εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση, κατά ένα μεγάλο μέρος, από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», προκειμένου να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο «εργαλείο» που θα θωρακίσει το Δήμο μας και θα βοηθήσει περαιτέρω στη χωριστή διαλογή στην Πηγή των οργανικών (κλαδεμάτων) και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Βριλησσιωτών».

Σύμφωνα, με την απόφαση 46991/6-9-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της παρακάτω Πράξης:

Προμήθεια ανοικτού φορτηγού με γερανό και αρπάγη του Δ. Βριλησσίων» συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βριλησσίων (Ν. Αττικής)».

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 120.000,00 €

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 70.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 190.000,00 €

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή