Σε τέτοια εποχή, καλά είναι κι αυτά!

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σε τέτοια εποχή,  καλά είναι  κι αυτά!

Ομόφωνα αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε στις 31 Ιανουαρίου, να υποβληθεί αίτημα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την επιστροφή του αδιάθετου χρηματικού ποσού των 48.994,13 ευρώ στο Δήμο Γαλατσίου καθώς έχει πλήρως ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης για τη ρυμοτομούμενη οικοπεδική έκταση μετά  κτίσματος επί της οδού Κρήτης 15-17.

Ειδικότερα, ο Δήμος Γαλατσίου προκειμένου να συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου οικοπέδου έκτασης 373,7 τ.μ. μετά κτίσματος επί της οδού Κρήτης 15-17, που είχε χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου, κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το συνολικό ποσό των 213.410,42 ευρώ.
Το σύνολο της αποδοθείσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες – δικαιούχους ανήλθε στο συνολικό ποσό των 164.416,29 ευρώ. Επειδή, όμως, επιδικάστηκε εν τέλει για το κτίσμα του πιο πάνω οικοπέδου ως αποζημίωση χρηματικό ποσό πολύ μικρότερο του αρχικού παρακατατεθέντος από το Δήμο Γαλατσίου, παρέμεινε αδιάθετο υπόλοιπο ποσό 48.994,13 ευρώ, το οποίο πρέπει φυσικά να επιστραφεί στο Δήμο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή