Καλορίζικο και με το …αριστερό!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Καλορίζικο και με το …αριστερό!

Καλορίζικο και με το …αριστερό!

Νίκος Χωριανόπουλος   Συντονιστής ΣΥΡΙΖΑ Γαλατσίου

“Με αφετηρία τις βασικές αρχές του, ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί, οφείλει να λει­τουρ­γεί, ως κόμμα των μελών του· μέλη τα οποία μέσα από τα όργανά του κόμμα­τος συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής άποψης, των θέσεων, της στρατηγικής και της τακτικής του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Οργάνωσή μας μέσω των συλλογικών, δημοκρατικών λει­τουργιών, κατοχυρώνει τον πλουραλισμό, τον ανοιχτό πολιτικό διάλογο, τις δι­αφορετικές απόψεις.
Στην προσπάθεια που καταβάλλουμε, επιδιώκουμε με βάση τις αξίες μας, τις αξίες της αριστεράς, και με χρήση των εργαλείων της επικοινωνίας, να έρθου­με σε επαφή, να συνδιαλαγούμε με το ενεργό, το αγωνιστικό δυναμικό της κοι­νωνίας. Να συμπορευτούμε περαιτέρω σε κοινωνικές κινήσεις και κινήματα σε συλλο­γι­κές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.
Με βάση τα παραπάνω η Οργάνωση των μελών μας, σας καλωσορίζει στη νέα ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ Γαλατσίου, «ΣΥΡΙζω στο Γα­λάτσι», που σκοπό έχει  να προωθήσει την ενημέρωση και την ανάπτυξη γόνιμου δι­αλόγου, σε ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων στα οποία θα περιλαμβά­νο­νται:
  • Η δράση της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ  ⇒ Οργανώνομαι
  • Η τοπική επικαιρότητα και τα πεδία δράσης της Δημοτικής Κίνησης ⇒ Στο Γαλάτσι
  • Αναδημοσιεύσεις και ειδήσεις για επίκαιρα, κεντρικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα  ⇒ Με το Αριστερό
  • Ρεύματα σκέψης, πολιτικές θέσεις και απόψεις για κεντρικά ή για επιμέρους πολιτικά θέματα  ⇒ Αρθρογραφία
  • Παρουσίαση και ανάλυση νέων νομοθετημάτων με παροχή χρήσιμων νομικών συμβουλών  ⇒  Εδώ Νομική
  • Νέα για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό  ⇒ Ελεύθεροι πολιτισμένοι
  • Σάτιρα ⇒  Ωραίος Καιρός
Το κύριο ζητούμενο της ιστοσελίδας μας, σε τούτη τη δύσκολη αλλά ιστορική φάση που διανύουμε, είναι να συμβάλλει μεταξύ άλλων στην προσπάθεια ε­νεργοποίησης και ενίσχυσης των δυνάμεων μας, ώστε, με εμπνευσμένη συλλογική δουλειά να αναδείξουμε τις διαχρονικές αξίες της Αριστεράς ενάντια στη στρεβλωτική και αντι-ουμανιστική εικονοποιία των συστημικών ΜΜΕ, τη γκρίζα και τρομοϋστερική προπαγάνδα και την πολιτική βαρβαρότητα.
Το κόμμα μας έχει ψυχή, περηφάνια και ηθικές αναφορές, αποτελεί μια γνήσια δημοκρατική και αγωνιστική ενότητα, στην υπηρεσία της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης. Με την ενεργή μας δράση ας υπερασπιστούμε τις ζωές μας και τον τόπο μας και ας αποδείξουμε, ιδίως σε όσους επιχειρούν τη νεοφιλελεύθερη «ταφή» μας, ότι είμαστε ανεπιστρεπτί σκεπτόμενοι και μά­χιμοι.
Δε θα γίνουμε κουκκίδες κάποιας «αριστερής παρένθεσης», αλλά αφυ­πνισμένοι, σε εγρήγορση και με δυναμική παρουσία συντελεστές μιας μεγά­λης, συλλογικής και αποφασισμένης, αριστερής άλλης πραγματικότητας
Υ/Γ. 
Θα ήθελα από εδώ να ευχαριστήσω θερμά όσες, όσους –μέλη και φίλους- συνέβαλαν στο στήσιμο της ιστοσελίδας και ιδιαίτερα τη Βάσω Χαλβαδάκη, υπεύθυνη επικοινωνίας-ενημέρωσης ΣΥΡΙΖΑ Γαλατσίου..”

.


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή