Δείτε τι αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ η Γενική Συνέλευση της Οργ. Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δείτε τι αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ η Γενική Συνέλευση  της Οργ. Μελών του ΣΥΡΙΖΑ  Γαλατσίου

Η
Γενική Συνέλευση  της Οργάνωσης Μελών του
ΣΥΡΙΖΑ  Γαλατσίου, που συνήλθε  10.6.2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτιστικού κέντρου «Καμίνι» στο Γαλάτσι,
αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής:

 

“Αποκρούουμε
σθεναρά τις προκλητικές απαιτήσεις και τους εκβιασμούς των δανειστών. Η επιμονή
τους να εφαρμόσει η κυβέρνησή μας, το πρό­γραμμα και την πολιτική των μνημονιακών  κυβερνήσεων, θα πέσει στο κενό. 

Οι
απαιτήσεις αυτές προσκρούουν στην καθημερινή πραγματικότητα και στην κοινή λογική,
αφού τα λάθος και κατά τη δική τους ομολογία μνη­μο­νι­ακά προγράμματα ήταν
επώδυνα για το λαό, αύξησαν το χρέος (παρά τα «κου­ρέματα»), συρρί­κνω­σαν την
οικονομία και γενικά έφεραν μόνο την καταστροφή.

 Παρά
τα αδιέξοδα που δημιουργούν οι εκβιασμοί και τα τελεσίγραφα, πα­ρά την
προσπάθεια ταπείνωσης της
  χώρας και του
λαού, υπάρχουν
  δυνατό­τητες, να
ξεφύγουμε από την πορεία της μνημονιακής κατά­στρο­φής.

Η
Ο.Μ. του ΣΥΡΙΖΑ Γαλατσίου καλεί τους συμπολίτες μας, να συ­στρα­τευ­θούν  στον αγώνα για την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία,
για την υλοποί­ηση των προγραμματικών μας δεσμεύσεων:

 

·      Με την άμεση νομο­θέτηση
μέτρων ανακούφισης των λαϊκών στρω­μάτων και την επανα­φο­ρά των εργασιακών
δικαιωμάτων.

·      Με την
αξιοποίηση  των παραγωγικών πόρων και την
ενεργοποίηση του τεχνικού επιστημονικού και εργατικού δυναμικού για την παρα­γωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.

·      Με άμεσα μέτρα κατά
της διαφθοράς και τη φορολόγηση του μεγά­λου πλούτου.

·      Να ξεκινήσει η
συζήτηση για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και την αποπληρωμή του
υπολοίπου με περίοδο χάριτος και με ρήτρα  ανάπτυξης.

 Απέναντι
στην καθημερινή καθηλωτική επίθεση των ΜΜΕ να ορθώσουμε τον αγώνα για την
ανάταση του λαού μας, για να δώσουμε νέα φτερά στην ΕΛΠΙΔΑ.

 Απέναντι
στους δανειστές καμία υποχώρηση, καμία ρύθμιση που δεν έχει σχέση με τις αξίες
της αριστεράς και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον ελ­ληνικό λαό. “Επίσης  αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να ζητήσουν από το κόμμα και την κυβέρνηση τα
παρακάτω:

” 1.    Το briefing του κυβερνητικού εκπροσώπου, να
πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα.

 2.    Οι υπουργοί σε τακτά χρονικά
διαστήματα, όχι συντομότερα
  από μία φο­ρά
την εβδομάδα, να καλούν τους δημοσιογράφους που εί­­­ναι δια­πι­στευ­μένοι στο
υπουργείο τους και να τους ενημερώ­νουν αποκλειστικά και μό­νο για τα θέματα
του υπουργείου τους.

 3.    Κυβερνητικά και κομματικά στελέχη,
ιδιαίτερα μετά την επανα­λει­τουργία της ΕΡΤ, να αραιώσουν δραστικά τις
εμφανίσεις τους στα συστη­μι­κά ραδιοτη­λε­ο­πτικά μέσα.
 “

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή