600.000 ευρώ στους δήμους για καταφύγια αδέσποτων ζώων

Με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 600.000 ευρώ περίπου (συγκεκριμένα 599.665,41 ευρώ), τα οποία θα κατευθυνθούν σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Όπως αναφέρει σχετική Ανακοίνωση, με την Απόφαση «προωθείται η βελτίωση των όρων ευζωίας των αδέσποτων ζώων και διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την προστασία τους από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση ή τη χρησιμοποίησή τους με στόχο την κερδοσκοπία».
Αναλυτικότερα, με την ΚΥΑ που υπεγράφη λίγες μέρες πριν, οι κ.κ. Μ. Βορίδης, Π. Θεοδωρικάκος και Θ.Σ κυλακάκης καθόρισαν το ποσό των 600.000,00 ευρώ για τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους έτους 2019.
Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολικού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων έχει ως εξής:
α) Ποσοστό 20% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 489.740,87 ευρώ.
β) Ποσοστό 15,6% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 109.924,54 ευρώ.
Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα των επιμέρους χρηματοδοτήσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους Φορείς, θα επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι δικαιούχοι χρηματοδότησης Δήμοι και Σύνδεσμοι Δήμων υποβάλλουν στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αίτημα καταβολής του ποσού της εγκριθείσας χρηματοδότησης, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ.
Βάσει του πίνακα των χρηματοδοτούμενων φορέων, το σύνολο της εγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης για τον Δήμο Γαλατσίου ανέρχεται στα 828,62 ευρώ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή