Δήμος Κρωπίας: Πρόγραμμα Υποτροφιών Γυμνασίου & Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-2021

Για το σχολικό έτος 2020-2021 τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ προκηρύσσουν υποτροφίες που θα απονεμηθούν σε αριστούχους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Κριτήριο για την απόκτησή τους είναι η άριστη επίδοση και διαγωγή. Συγκεκριμένα, το σχολείο προσφέρει τις ακόλουθες υποτροφίες σε μαθητές που το σχολικό έτος 2020-2021 θα φοιτήσουν στις ακόλουθες τάξεις:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

– 6 υποτροφίες που καλύπτουν το 25% – 100% των διδάκτρων για εξωτερικούς μαθητές, υποψήφιους Γυμνασίου και Λυκείου, ανάλογα με τον βαθμό επίτευξης των κριτηρίων.Η υποτροφία ισχύει για 1 έτος.

Διαδικασία:

– υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

– γραπτές εξετάσεις

– συνέντευξη (αφορά τους επιτυχόντες των γραπτών εξετάσεων και θα γίνει σε μέρα και ώρα για την οποία θα ενημερωθείτε)

– αντίγραφα ελέγχων των τελευταίων 2 ετών

– υποβολή φακέλου με πάσης φύσεως διακρίσεις

– 1 υποτροφία σε κάθε τάξη Β’ & Γ’ Γυμνασίου –Α’ & Β’ Λυκείου που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για τον μαθητή των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρηπου θα σημειώσει τον υψηλότερο μέσο όρο στις εξετάσεις υποτροφιών. Λόγω του ότι φέτος δεν θα πραγματοποιηθούν προαγωγικές εξετάσεις, όσοι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη επιθυμούν να διεκδικήσουν μία από τις υποτροφίες, θα πρέπει να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υποτροφιών.Η υποτροφία ισχύει για 1 έτος.

Διαδικασία:

– υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

– γραπτές εξετάσεις

– 1 υποτροφία που καλύπτει το 50% των διδάκτρων για μαθητή/τρια, υποψήφιο/α για την Α’ Γυμνασίου,που φοιτά στην ΣΤ΄ Δημοτικούτων Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη.

Διαδικασία:

– υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής

– γραπτές εξετάσεις

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις υποτροφιών ανέρχεται στα 30 ευρώ (λεπτομέρειες καταβολής στην αίτηση συμμετοχής).

Οι εξετάσεις για τις υποτροφίες θα διεξαχθούν στο κτίριο του Γυμνασίου το Σάββατο 13 Ιουνίου 2020, ώρα 10:30 π.μ τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εξεταζόμενων.

Εξεταζόμενα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά.

‘Υλη: Είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 9 Ιουνίου 2020 ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του σχολείου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή