Με την εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων Ιουνίου οι εκλογές

ΕΛΛΑΔΑ
Με την εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων Ιουνίου οι εκλογές

Με την εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων Ιουνίου οι εκλογές

Η Τρίτη αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων, όπως αυτή έχει
αποτυπωθεί µέχρι τις 30 Ιουνίου, θα αποτελέσει τη βάση δεδοµένων των εκλογικών
καταλόγων σύµφωνα µε τους οποίους θα διεξαχθεί η εκλογική αναµέτρηση της 20ης
Σεπτέµβρη. Το παραπάνω πρακτικά σηµαίνει ότι και οι ερετοδηµότες θα ψηφίσουν µε
βάση τους σχετικούς πίνακες. Αν η αίτηση που τους έχει υποβληθεί µετά τον
Ιούνιο, θα πρέπει να µετακινηθούν στο τόπο που είναι εγγεγραµµένοι, καθώς δεν
µπορούν να ψηφίσουν εκεί που διαµένουν. Συγκεκριµένα, µε εγκύκλιο που εξέδωσε ο
νέος υπηρεσιακός υπουργός Α. Μανιτάκης οι προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές
θα διενεργηθούν µε βάση τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Γ΄
αναθεώρησης (Μαΐου – Ιουνίου 2015), η οποία περιλαµβάνει τις µεταβολές (µεταδηµοτεύσεις κ.λπ.) που συντελέστηκαν έως την 30.06.2015. Η ίδια προθεσµία,
30.06.2015, ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των
ετεροδηµοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο
διαµονής τους. Η ανωτέρω προθεσµία 30.06.2015 ισχύει και για τη διαγραφή από
τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδηµοτών. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις
διαγραφής έως την ηµεροµηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20ης
Σεπτεµβρίου 2015 ως ετεροδηµότες. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής
µετά την 30η.06.2015 θα ψηφίσουν στις εκλογές της 20ης Σεπτεµβρίου 2015 ως
ετεροδηµότες

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή