Κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι
παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί καθώς έγινε δεκτό από το Συμβούλιο της
Επικρατείας το αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια προσλήψεων και ανανέωση συμβάσεων που
υποβλήθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αντώνη Μανιτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι ανάγκες των
δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών καλύπτονται μόνο με την πρόσληψη
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι αμείβονται από πιστώσεις προερχόμενες
κατά κύριο λόγο από κοινοτικούς πόρους, με μικρή εθνική συμμετοχή. Η αναστολή
της πρόσληψής τους θα είχε ως αποτέλεσμα και την αναστολή λειτουργίας των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές
κοινωνίες. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας
έκανε δεκτή και την άρση της αναστολής πρόσληψης/ανανέωσης  των συμβάσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο
υλοποίησης κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία αποσκοπούν
στην προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, συνεχίζοντας τις προσπάθειές του,  ζήτησε και πέτυχε την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη
ή ανανέωση σύμβασης 7.030 υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 • 4.826 άτομα σε ΟΤΑ α’ βαθμού στο πλαίσιο υλοποίησης
  του έργου «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
 • 1.922 άτομα σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των
  πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εναρμόνιση
  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
 • 269 άτομα σε ΟΤΑ α’ βαθμού  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
 • 13 άτομα σε ΟΤΑ α’ βαθμού για την ανάπτυξη δομών
  και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για
  την καταπολέμηση της βίας

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή