Ερευνητικό έργο myEleusis – Καινοτόμο σύστημα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας

Δελτίου Τύπου σχετικά με το εγκεκριμένο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ερευνητικό-αναπτυξιακό έργο myEleusis: μύηση στην Ελευσίνα του χθες με τα μάτια του σήμερα, το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου & μουσείου Ελευσίνας μέσω καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών.:

Ο αρχαιολογικός χώρος της Ελευσίνας, το ιερό της Δήμητρας και της Κόρης, αποτελεί έναν από τους πιο αξιόλογους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, με διεθνή εμβέλεια ήδη από την αρχαιότητα. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», την εταιρεία πολιτιστικής διαχείρισης MENTOR και την εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών CITE, με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας και την ανάδειξή τους σε πολιτιστικό και τουριστικό προορισμό διεθνών προδιαγραφών, αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα γνωριμίας με τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο της Ελευσίνας, στο πλαίσιο του καινοτόμου ερευνητικού-αναπτυξιακού έργου myEleusis: μύηση στην Ελευσίνα του χθες με τα μάτια του σήμερα.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, καθώς η έναρξη του έργου συνέπεσε με την πανδημία COVID-19, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που έχει επιφέρει σε όλα τα επίπεδα. Η ερευνητική ομάδα του myEleusis παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου για την ενίσχυση των επιστημονικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους. Βασίζεται στη συνεργασία πολλών επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων και θέτει τις βάσεις για την επαναπροσέγγιση της διαδικασίας αξιοποίησης του αρχαιολογικού πλούτου της Ελλάδας, στοχεύοντας στη γνωριμία με την αρχαία ιστορία, τη θρησκεία και τη μυθολογία, θέτοντάς τες σε ένα ευρύτερο και σύγχρονο πλαίσιο. Αντικείμενο του έργου είναι η μύηση των επισκεπτών στη συναρπαστική ιστορία της αρχαίας Ελευσίνας και των Ελευσινίων Μυστηρίων μέσα από διαδραστικές προσωποποιημένες εμπειρίες που θα τους «αγκαλιάζουν» με πλούσιο και επιστημονικά τεκμηριωμένο υλικό πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από την περιήγησή τους στο ιερό της Δήμητρας και το αρχαιολογικό μουσείο.

Το myEleusis θα αποτελέσει έργο εμβληματικού χαρακτήρα με σημαίνοντα ρόλο στην προβολή της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μέσω της αξιοποίησης του ιερού της Δήμητρας και της Κόρης, ενός αρχαιολογικού χώρου που αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κύριους πυλώνες ενδιαφέροντος των επισκεπτών της πόλης. Θα δημιουργηθούν σύγχρονες διαδραστικές προτάσεις εμπλουτισμού της επίσκεψης με τη συνδρομή ενός πολύπλευρου συνόλου σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τ6ΥΒΠ-00123), καθώς και από τους συμμετέχοντες ιδιωτικούς φορείς (MENTOR και CITE).

Τα βασικά χαρακτηριστικά

Το myEleusis είναι ένα πολύπλευρο και φιλόδοξο ερευνητικό έργο, που αποσκοπεί στο να καταστήσει τους επισκέπτες κοινωνούς του χώρου τέλεσης των Ελευσινίων Μυστηρίων με μια ενιαία σύλληψη δράσεων, τα επιμέρους τμήματα της οποίας θα λειτουργούν όπως οι φάσεις της μύησης. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του myEleusis θα συνδράμουν στη δημιουργία προσωποποιημένων εμπειριών με έντονα χαρακτηριστικά διάδρασης και θα προσκαλούν τους επισκέπτες να επισκεφθούν τα ίδια τα μνημεία.

Το έργο αποτελείται από μία σειρά επιμέρους υποσυστημάτων, τα οποία δημιουργούν ένα δυναμικό και πρωτοπόρο σύνολο επιστημονικής και τεχνολογικής προσέγγισης των αρχαιολογικών χώρων:
1. myEleusis.AR: Εφαρμογή που βασίζεται σε τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας. Χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες διαδικτυακά και στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο. Στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση μερικώς σωζόμενων μνημείων, μέσω της ψηφιακής αποκατάστασης της αρχικής μορφής τους, χωρίς φυσική επέμβαση σε αυτά.
2. myEleusis.VM: Εικονική εκδοχή των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας για τον απομακρυσμένο επισκέπτη, πριν ή/και μετά από την επίσκεψη. Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να εμβαθύνει στην έκθεση και στον φυσικό χώρο, αλλά και να ανακαλύψει νέες μοναδικές εικονικές εκθέσεις.
3. myEleusis.Map: Διαδραστικός ψηφιακός χάρτης που παρουσιάζει τα μνημεία και τους σταθμούς κατά μήκος της Ιεράς Οδού, από τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού στην Αθήνα μέχρι την είσοδο του ιερού της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Ο χάρτης συνοδεύεται από επεξηγηματικά κείμενα που αναφέρονται στην πορεία και το περιεχόμενο των Ελευσινίων Μυστηρίων. Προσφέρει πληροφορίες για τη ζωή στην αρχαία Ελευσίνα και τα μνημεία που διασώζονται στον σύγχρονο αστικό ιστό. Το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο διαδικτυακά για χρήστες με δυσκολίες πρόσβασης και είναι διαθέσιμο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, με τη χρήση φορητών συσκευών ή επιτραπέζιων υπολογιστών.
4. myEleusis.Repo: Το αποθετήριο του έργου αποτελεί το βασικό εργαλείο συγκέντρωσης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης των ψηφιακών πόρων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του myEleusis. Θα μπορεί να αξιοποιηθεί από την ΕΦΑΔΑ για τις ανάγκες της υπηρεσίας και για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των υποσυστημάτων του έργου.
5. myEleusis.Web: Η ιστοσελίδα αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τη διαδικτυακή παρουσία του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας με ενσωμάτωση όλων των ψηφιακών πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου. Η διαδραστική ιστοσελίδα φιλοξενεί αφηγήματα, δισδιάστατες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των κυριότερων μνημείων και εκθεμάτων του μουσείου κ.ά. Στόχος είναι η μύηση των χρηστών στα Ελευσίνια Μυστήρια και η επαφή τους με την εμπειρία της καθημερινής ζωής στην αρχαία Ελευσίνα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό χώρο.
6. myEleusis.PS: Διαδραστική ψηφιακή αφήγηση που επιτρέπει στον επισκέπτη να γνωρίσει τον αρχαιολογικό χώρο μέσα από τα μάτια ενός χαρακτήρα. Ο χρήστης περιηγείται σε σημαντικά μνημεία, καθώς ξετυλίγεται μια ιστορία μυστηρίου που προκαλεί το ενδιαφέρον και τη συναισθηματική σύνδεση με τον χώρο και την ιστορία του. Το περιεχόμενο θα αναδεικνύεται με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων και θα παρουσιάζεται στον χρήστη μέσω GPS.
7. myEleusis.GA: Παιγνιώδης εμπειρία περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, μέσα από ψηφιακούς γρίφους και διάχυτη πληροφορία. Οι χρήστες, χρησιμοποιώντας τις κινητές συσκευές τους, καλούνται να ανιχνεύσουν τη διαδρομή τους στον χώρο, να παρατηρήσουν το περιβάλλον τους και να οικειοποιηθούν τη γνώση βιωματικά.
8. myEleusis.SG: Εκπαιδευτική ψηφιακή εφαρμογή που αξιοποιεί τεχνολογίες σοβαρών παιγνίων (serious/applied games). Στόχος της είναι η κατανόηση του πολιτιστικού αποθέματος της αρχαίας Ελευσίνας με διαδραστικό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό τρόπο (edutainment).

Περισσότερες πληροφορίες για την πορεία του ερευνητικού έργου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα myeleusis.com και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του myEleusis σε Instagram, Facebook και Twitter (@myeleusis).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή