Δήμος Γαλατσίου: Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

Την Δευτέρα 8 Μαρτίου και ώρα 14.00, συνεδριάζει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γαλατσίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξή της.

1. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2021, για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου έτους 2020 του Ν.Π. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2020 από την Ταμειακή Υπηρεσία.

3. Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2020.

4. Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Νοέμβριο έτους 2020.

5. Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2020.

6. Έγκριση των όρων διακήρυξης για το έργο: «Επέκταση αγωγών αποχέτευσης».

7. Επανάληψη των υπ’ αριθ. πρωτ. 1153/14-1-2021 όρων μίσθωσης ακινήτου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Γαλατσίου και της υπ’ αριθ. 1156/14-1-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

8. Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 09.03.2021, ενώπιον του Δεύτερου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συζήτηση της έφεσης (Α.Β.Δ.: 419/2018, Β.Δ.Υ.: 14/2021 και Αρ. Πιν.: 33) του Τελωνιάτη Παντελή κατά της υπ’ αριθμ. 1908/2018 απόφασης του Δημάρχου Γαλατσίου.

9. Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (10.979,04 €) που αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας της υγείας των υπαλλήλων από τον κορωνοϊό COVID 19.

10. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 1.200,00€ για πληρωμή που αφορά την έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίου για όλο το στόλο οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου καθώς και την έκδοση της κάρτας τεχνικού ελέγχου των δύο μικρών λεωφορείων της δημοτικής συγκοινωνίας, στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6323.0002 και Κ.Α. 10-6323.0002 του Προϋπολογισμού οικ. έτους 202

11. Αποδοχή ή μη χορηγίας ζωοτροφών για το Γραφείο Προστασίας Αδέσποτων Ζώων.

12. Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ για αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτου.

13. Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή