Δήμος Γαλατσίου : Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εξεύρεση νέου χώρου για τον ΣΜΑ

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου : Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εξεύρεση νέου χώρου για τον ΣΜΑ

Ανακοίνωση Δήμου Γαλατσίου:

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει ότι οι υπηρεσίες του έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εύρεση νέου σημείου για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Γαλατσίου, ειδικά προοριζόμενου για τη χρήση αυτή, είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου είτε με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ. Π.Σ.), καθώς αυτός ο χώρος πρέπει να έχει εξευρεθεί εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας παύει η προσωρινή λειτουργία του Σ.Μ.Α.

Ωστόσο σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εξεύρεσης νέου χώρου ο ήδη υπάρχων χώρος θα λειτουργεί μόνο ως χώρος στάθμευσης των οχημάτων καθαριότητας και θα ληφθούν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης, καθώς και για τη μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια όλοι μαζί και υπενθυμίζουμε ότι ακόμα και στα πιο σύνθετα προβλήματα, έχουμε αποδείξει ότι μπορεί πάντα να βρεθεί λύση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή