Το σχέδιο ανάπλασης του Λόφου του Παιδιού

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Το σχέδιο ανάπλασης του Λόφου του Παιδιού

Η μεταμόρφωση του Λόφου του Παιδιού σε ένα σύγχρονο πάρκο αναψυχής, ανάτασης, περιπάτου και άθλησης με χώρους πληθώρας δραστηριοτήτων αλλά και σημεία ξεκούρασης είναι ένα ακόμα από τα στοιχήματα του Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, ο οποίος έχει ήδη στα χέρια του την Τεχνική Έκθεση του εν λόγω έργου. Η σημερινή εικόνα του Λόφου, με τα εγκαταλελειμμένα γήπεδα μπάσκετ και την ξεχαρβαλωμένη πάλαι ποτέ παιδική χαρά, αδικούν αυτό τον σημαντικό για την πόλη μας πνεύμονα πρασίνου που βρίσκεται μάλιστα και σε πλεονεκτική αμφιθεατρική θέση, πάνω από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και γύρω από τις οδούς Πασσώβ, Δρίσκου, Αλτέως, Σπόν, Κεας, Βέλλερ, Κύθνου, Τριανταφύλλου, Ιππόλυτου, Καστελίου, Σκιάθου και Αθλητικού Συγκροτήματος του Δήμου Αθηναίων.

Η μελέτη περιλαμβάνει Γενικό Σχέδιο Ανάπλασης και αρχιτεκτονική μελέτη των επιμέρους χώρων και διαμορφώσεων που προβλέπονται από το Γενικό Σχέδιο Ανάπλασης. Περιλαμβάνει την ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού, ένα πάρκο σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και περιλαμβάνει επεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών και προσθήκης ήπιων δραστηριοτήτων.
Στόχος της ανάπλασης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου που θα αποπνέει αίσθηση ανάτασης και ηρεμίας, ενισχύοντας τη ζωντάνια και το ενδιαφέρον ενός ενεργού δημόσιου χώρου πράσινου που απευθύνεται σε όλους.
Η ανάπλαση του χώρου σκοπεύει:
• Να αναβαθμίσει ποιοτικά και ποσοτικά το δυναμικό των κοινόχρηστων χώρων πράσινου των Δήμων Γαλατσίου και Αθηναίων.
• Να συμβάλει στη βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών της περιοχής.
• Να λειτουργήσει ως χώρος ανάπαυσης και περιπάτου.
• Να προσελκύει τους διερχόμενους επισκέπτες να διασχίζουν ή να παραμείνουν στο χώρο.
• Να δώσει τη δυνατότητα ασφαλούς και εύκολης διάβασης σε έναν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
• Να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, και τις υπάρχουσες υποδομές (φωτισμού, οδοποιίας, κλπ.)
• Να εντάξει πρόσθετους χώρους δραστηριοτήτων, ώστε να ενισχυθεί ο ενεργός δημόσιος χώρος.
• Να ιεραρχήσει τις χρήσεις και τις λειτουργίες του χώρου ώστε να μη λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους.
• Να αναδείξει τον λόφο του Παιδιού σε σημείο υπερτοπικού ενδιαφέροντος.
Σε λειτουργικό επίπεδο, η ανάπλαση επιδιώκει στη διάκριση των ακόλουθων χώρων:
• Φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου.
• Περιοχές καθιστικών (παγκάκια, τραπεζόπαγκοι).
• Χώρος ελεύθερου παιχνιδιού και χώρος Παιδικής Χαράς περιφραγμένος.
• Χώρος με όργανα άσκησης ενηλίκων.
• Δημιουργία μονοπατιών για περπάτημα και ήπιο τρέξιμο- βάδην.
• Χώροι θεματικής φύτευσης (ζώνη φύτευσης, παρτέρια, κήπος με εποχιακά λουλούδια, αλλά και σημειακές φυτεύσεις ενίσχυσης βλάστησης, σε συνδυασμό με εργασίες στήριξης πρανών).
• Αθλητικές εγκαταστάσεις.
• Δημιουργία Πάρκου Σκύλων.


• Ενίσχυση του χώρου με εξοπλισμό όπως παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, κιόσκι ανάπαυσης, τραπεζόπαγκους, σκέπαστρα σκίασης κ.α.
Όπως είπαμε, ο χώρος σήμερα είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος. Ο λόφος έχει σημαντική κλίση και τα πρανή του έχουν υποστεί διάβρωση λόγω του ιδιαίτερα υποβαθμισμένου πράσινου υπο-ορόφου. Σχετικά με τις προσβάσεις, δεν δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς και εύκολης διάβασης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ο σχεδιασμός του Λόφου του Παιδιού αναπτύσσεται γύρω από την έννοια του «παιχνιδιού». Ως ένας ελεύθερος χώρος πράσινου που αναφέρεται στο παιδί, ή έννοια του παιχνιδιού μεταφέρει τόσο τα παιδιά, όσο και τους ενήλικες, σε έναν διαφορετικό κόσμο, όπου η έννοια της δράσης, της περιπέτειας και της ανακάλυψης αναβαθμίζονται και διαμορφώνουν τον φυσικό χώρο.
Όλος ο λόφος αντιμετωπίζεται σαν ένα τεράστιο επιτραπέζιο παιχνίδι, όπου ο επισκέπτης μπαίνει μέσα στο «ταμπλό» του παιχνιδιού και βιώνει το χώρο με την αίσθηση της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων».
Ένας μεγάλος κάναβος με τα τετράγωνα των επιτραπέζιων παιχνιδιών απλώνεται σε όλο το Λόφο. Άλλοτε οργανώνει μεγάλες πλατείες και διαδρόμους κίνησης, και άλλοτε μικρά πλατώματα στάσης και ανακάλυψης. Ο περίπατος στο δάσος γίνεται ελεύθερα, μέσα από διαδρομές που υποδεικνύονται από σκάλες και πλατώματα – ένα ζωντανό «επιτραπέζιο φιδάκι».
Σημειακά, στα φυσικά πλατώματα του Λόφου, δημιουργούνται οργανωμένοι χώροι στάσης. Αυτοί οι χώροι, έρχονται να διακόψουν τον αυστηρό κάναβο, χρωματίζοντάς τον με οργανικές, καμπύλες μορφές, όπως θα χρωμάτιζε ένα παιδί τις σκέψεις του στο χαρτί. Σε αντιδιαστολή με τα φυσικά χρώματα που κυριαρχούν στο λόφο, η έντονη χρωματικότητα των οργανωμένων χώρων, έρχεται να προσκαλέσει παιδιά και μεγάλους σε ένα ακόμα παιχνίδι. Έτσι, η έννοια του παιχνιδιού διατρέχει τον σχεδιασμό της ανάπλασης. Ο επισκέπτης, τόσο μέσα από τη φυσικότητα των υλικών, όσο και μέσα από το διάλογο των αντιθέσεων (χρώμα – φυσικότητα, κάναβος – οργανικότητα), εντάσσεται με παιχνιδιάρικη διάθεση στον κόσμο του παιδιού.
Σε σχέση με την πρόσβαση στο Λόφο, διατηρούνται όλες οι υφιστάμενες είσοδοι. Η βόρεια και η βορειοανατολική είσοδος από την οδό Πασσώβ, καθώς και η δυτική από των οδό Σκιάθου, διατηρούνται και περιφράσσονται.
Πέρα από τους ελεύθερους χώρους, αναπτύσσονται συγκεκριμένες περιοχές στάσης και δραστηριοτήτων. Όλες οι περιοχές στάσης χωροθετούνται σε υφιστάμενα φυσικά πλατώματα του Λόφου, που δεν φέρουν φύτευση, προκειμένου να έχουμε την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στο φυσικό ανάγλυφο.


Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούνται οι παρακάτω περιοχές δραστηριοτήτων:
• Πλάτωμα Α’: Κύρια Είσοδος Βορειοανατολική.
• Πλάτωμα Β’: Βόρεια Είσοδος.
• Πλάτωμα Γ΄: Ελεύθερος χώρος με καντίνα.
• Πλάτωμα Δ’: Χώρος Αναψυκτηρίου & Δημοσίων WC, δυτική είσοδος
• Πλάτωμα Ε’ & ΣΤ’ Χώρος Θέας και χώρος Εκγύμνασης Ενηλίκων.
• Παιδική Χαρά με ξεχωριστούς χώρους παιδιών & νηπίων.
• Πάρκο Σκύλων με ξεχωριστούς χώρους μεγάλων και μικρών σκύλων.
• Γήπεδα Άθλησης.
• Ελεύθεροι χώροι Λόφου με βλάστηση και ελεύθερα μονοπάτια.
• Καθιστικά πλατώματα μέσα στο δάσος.
Πλάτωμα Α’: Κύρια Είσοδος ΒΑ
Η υφιστάμενη κύρια είσοδος στα βορειοανατολικά διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί με ασφάλεια να εξυπηρετήσει πεζούς και οχήματα. Δημιουργείται περιφραγμένη είσοδος για πεζούς με πατημένο χώμα σε κάναβο, και ξεχωριστή περιφραγμένη είσοδος οχημάτων με κυβόλιθους, προκειμένου η είσοδος και έξοδος από τον χώρο να γίνεται ελεγχόμενα.
Στο πλάτωμα δημιουργείται χώρος στάσης πεζών με ξύλινη πέργκολα για σκίαση. Στο χώρο αυτό φυτεύεται ένα δέντρο-τοπόσημο που υποδεικνύει το χώρο εισόδου. Επίσης διαμορφώνεται χώρος στάθμευσης ποδηλάτων, τοποθετείται φυλάκιο. Τέλος, ο χώρος εμπλουτίζεται με τις κατάλληλες σημάνσεις πληροφόρησης, καθώς και αστικό εξοπλισμό (παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, φωτιστικά σώματα).
Πλάτωμα Β’: Βόρεια Είσοδος.
Στην υφιστάμενη είσοδο με κλίμακα επί της οδού Πασσώβ, στο βόρειο όριο του Λόφου, δημιουργείται πλάτωμα εισόδου με πατημένο χώμα σε κάναβο. Η κλίμακα επεκτείνεται, και στο πλάτωμα τοποθετείται περίφραξη ασφαλείας και περιφραγμένη είσοδος. Ο υφιστάμενος χώρος μετασχηματιστών περικλείεται με περίφραξη συνοδευόμενη από φυτεύσεις με αναρριχητικά φυτά. Δημιουργείται πέργκολα σκίασης και χώροι καθιστικών με τραπεζόπαγκους. Ο χώρος ενισχύεται με τον απαιτούμενο αστικό εξοπλισμό (κάδοι απορριμμάτων, φωτισμός, πληροφοριακές σημάνσεις).
Πλάτωμα Γ΄: Ελεύθερος χώρος με καντίνα
Το πλάτωμα Γ’ δημιουργείται ως χώρος εκτόνωσης του Πάρκου Σκύλων και ως χώρος συγκέντρωσης της ροής από τις ελεύθερες διαδρομές του πάρκου. Δημιουργείται δάπεδο με πατημένο χώμα σε κάναβο. Ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει κινητή καντίνα σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή, δίπλα στο υφιστάμενο τοιχίο. Στο χώρο τοποθετούνται καθιστικά με τραπεζόπαγκους, στοιχεία νερού, και φυτεύσεις. Ο χώρος συμπληρώνεται με τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό (κάδοι απορριμμάτων, φωτισμός, πληροφοριακές σημάνσεις).
Πλάτωμα Δ’: Αναψυκτήριο & Δημόσια WC
Στο φυσικό πλάτωμα ανάμεσα στα υφιστάμενα γήπεδα και την παιδική χαρά, δημιουργείται οργανωμένο πλάτωμα με πατημένο χώμα σε κάναβο. Εκεί χωροθετείται αναψυκτήριο και δημόσια wc. Οι κτιριακές κατασκευές είναι ξύλινες, σχεδιασμένες να εντάσσονται στη λογική του κανάβου. Εμπνευσμένες από τα ξύλινα παιδικά παιχνίδια, δημιουργούν ένα παιχνίδι όγκων με διαφορετικά ύψη. Τα δώματα των κατασκευών είναι φυτεμένα.
Στο νότιο τμήμα του αναψυκτηρίου υπάρχει μια οργανωμένη συστάδα πεύκων. Εκεί δημιουργείται ξύλινη πέργκολα σκίασης, εκμεταλλευόμενη το φυσικό αυτό χώρο συγκέντρωσης. Στο βόρειο τμήμα του αναψυκτηρίου δημιουργείται δεύτερη ξύλινη πέργκολα με αναρριχητικά φυτά και κληματαριά, καθώς και τραπεζοκαθίσματα. Ο κάναβος του πατημένου χώματος συμπληρώνεται με υδάτινα στοιχεία, καθίσματα, καθώς και τον απαραίτητο αστικό εξοπλισμό.
Η Δυτική Είσοδος, από την οδό Σκιάθου, αναβαθμίζεται λειτουργικά και αισθητικά, και ενοποιείται με το πλάτωμα αναψυκτηρίου με δάπεδο από πατημένο χώμα σε κάναβο. Η είσοδος περιφράσσεται, και τοποθετείται ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός, καθώς και δέντρο τοπόσημο για τη σήμανση της εισόδου.
Πλάτωμα Ε’ & ΣΤ’ Χώρος Θέας και χώρος Εκγύμνασης Ενηλίκων.
Στο δυτικό όριο επέμβασης, δυτικά των υφιστάμενων γηπέδων, υπάρχει φυσικό πλάτωμα με ιδιαίτερη θέα, που ωστόσο δεν είναι περιφραγμένο και παρουσιάζει επικινδυνότητα λόγω της προσκείμενης πλαγιάς.
Εκεί ο χώρος περιγράφεται και δημιουργείται πλάτωμα Θέας και πλάτωμα με όργανα γυμναστικής ενηλίκων. Η απρόσκοπτη θέα που προσφέρει ο χώρος ενδείκνυται για τη χωροθέτηση χώρων αναψυχής και καθιστικού, με συνδυασμό σκληρών και μαλακών υλικών. Τοποθετούνται ξαπλώστρες, καθιστικά, μεταλλικό στέγαστρο σκίασης, και ο απαραίτητος αστικός εξοπλισμός. Ένα δέντρο τοπόσημο σηματοδοτεί τον χώρο.
Ο χώρος με τα όργανα γυμναστικής ενηλίκων λειτουργεί συνδυαστικά με τα γήπεδα, ως διευρυμένος χώρος άθλησης ενηλίκων.
Παιδική Χαρά με ξεχωριστούς χώρους παιδιών & νηπίων.
Πάρκο Σκύλων με ξεχωριστούς χώρους μεγάλων & μικρών σκύλων.
Γήπεδα Άθλησης.
Ελεύθεροι χώροι Λόφου με βλάστηση
Καθιστικά πλατώματα μέσα στο δάσος.
Δρόμος Διέλευσης πεζών και οχημάτων

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή