Τέλος το αμαξοστάσιο του Δήμου από τον Λόφο Κόκκου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Τέλος το αμαξοστάσιο  του Δήμου από τον Λόφο Κόκκου
«Έξωση» κάνει η Διεύθυνση Δασών Αθηνών στο Δήμο Γαλατσίου από τον Λόφο του Κόκκου και συγκεκριμένα από το χώρο όπου εδώ και δεκαετίες στεγάζει την υπηρεσία Καθαριότητας. Μάλιστα η προθεσμία που του έχει δώσει προκειμένου να απομακρύνει τις όποιες εγκαταστάσεις τους είναι μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 ειδάλλως κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δασών θα εκτελέσει το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του Δήμου από τη δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση που έχει καταλάβει.
Δεν πρόκειται για κάποια άγνωστη υπόθεση στο Δήμο Γαλατσίου καθώς η ιστορία αυτή χρονολογείται τουλάχιστον από το 1999, όταν εκδόθηκε το πρώτο Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (ΠΔΑ) του Δήμου Γαλατσίου από την εν λόγω δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση, συνολικού εμβαδού 6.000 τ.μ. Όμως, αυτή τη φορά το τελεσίγραφο φαίνεται πως λήγει την Παρασκευή 13 Ιουλίου. Να σημειώσουμε πως τα προς εκτέλεση ΠΔΑ είναι δύο, 1/1999 και 3/2008.
Συγκεκριμένα, με το υπ’αριθμ. 1309/02-07-2012 έγγραφό της προς το Δήμο Γαλατσίου η Γενική Διεύθυνση Δασών καλεί τον δήμαρχο της πόλης Κυριάκο Τσίρο να προσέλθει στον ανωτέρω τόπο κατά τον ανωτέρω χρόνο προκειμένου να συνταγεί και να υπογραφεί πρωτόκολλο αποδόσεως της έκτασης από το Δήμο και παραλαβής αυτής από το ελληνικό δημόσιο δια της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών. «Σε περίπτωση μη προσελεύσεως εκπροσώπου του Δήμου – συνεχίζει το έγγραφο – ή προσελεύσεως αλλά μη συμμορφώσεως, θα προβούμε αμέσως σε εκτέλεση του ανωτέρω πρωτοκόλλου και στη βίαιη αποβολή του Δήμου από την ανωτέρω έκταση, εφαρμόζοντας και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 70 ν. 998/2979 και 114 ν. 1892/2990.» 
Μάλιστα, με το ίδιο έγγραφο καλείται ο διοικητής του Α.Τ. Γαλατσίου να διαθέσει την ημέρα εκείνη και στον οριζόμενο τόπο αστυνομική δύναμη προς αποτροπή ενδεχόμενης παρεμπόδισης της εκτέλεσης. Το έγγραφο κοινοποιείται επίσης και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στον προϊστάμενο της ΔΟΥ Γαλατσίου αλλά και προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Κατευναστικός φαίνεται στην απάντησή του ο Δήμος Γαλατσίου, ο οποίος ζητά αναβολή της εκτέλεσης της διοικητικής αποβολής, χαρακτηρίζοντάς την βεβιασμένη και επικαλούμενος την κρισιμότητα της χρονικής συγκυρίας, δηλαδή μέσα καλοκαιριού, ισχυροί άνεμοι…, ενώ δηλώνει διατεθειμένος και έτοιμος να συνεργαστεί με κάθε δημόσια αρχή, όμορους δήμους και τα όργανα της Αυτοδιοίκησης προκειμένου να υιοθετηθεί οποιαδήποτε νόμιμη και ρεαλιστική πρόταση υποδειχθεί προς επίλυση του χρόνιου προβλήματος στέγασης των Υπηρεσιών Καθαριότητας.
Πιο αναλυτικά, με το υπ’αριθμ. 22382/06-07-2012 έγγραφο του Δήμου Γαλατσίου – το οποίο αποστέλλεται προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον υπουργό ΠΕΚ κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών κ. Σωτήριο Σίμνο, την προϊσταμένη Εισαγγελείας Αθηνών κα Ράικου, τον γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Η. Λιακόπουλο, τον περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό, την αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας κα Παπαδημητρίου – Τσάτσου, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Ασκούνη και τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ κ. Σαράντη – αναγνωρίζει ότι τα Πρωτόκολλα αυτά είναι από νομικής απόψεως δεκτικά διοικητικής εκτέλεσης και δηλώνει ότι ουδέποτε αμφισβήτησε το νομικό καθεστώς και το χαρακτήρα των συγκεκριμένων εκτάσεων ως δημόσιων δασικών αναδασωτέων. «Αντιθέτως, όπως υποστηρίζει, υπήρξε αρωγός στο έργο της Διεύθυνσης Αναδασώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την υλοποίηση έργων αναδάσωσης αλλά και της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών και των συναρμόδιων κάθε φορά υπουργείων, τόσο στα πλαίσια της πυροπροστασίας όλης της έκτασης Ομορφοκκλησιάς – Τουρκοβουνίων, όσο και στα πλαίσια της νομικής στήριξης με άσκηση πρόσθετων παρεμβάσεων υπέρ του ελληνικού δημοσίου στις διεκδικητικές αγωγές τρίτων.»
Ωστόσο, η βεβιασμένη, όπως τη χαρακτηρίζει, αναγκαστική εκτέλεση των δύο παραπάνω ΠΔΑ και η τυχόν διοικητική αποβολή του Δήμου Γαλατσίου από τις επίμαχες εκτάσεις αυτή τη χρονική συγκυρία, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα, όχι μόνο για το Δήμο Γαλατσίου και τους κατοίκους του, αλλά και για τους όμορους δήμους και ως επιχειρηματολογία αναπτύσσονται τα εξής:
Πρώτον, η αποκομιδή των απορριμμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου θα διακοπεί οριστικά καθώς στην επίμαχη έκταση και στις εκεί υφιστάμενες εγκαταστάσεις στεγάζεται και λειτουργεί καθ’ολοκληρίαν η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. «Οι συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης, μεσούντος του θέρους, είναι γνωστές σε όλους: δημιουργία δύσοσμης και αποπνικτικής ατμόσφαιρας, κίνδυνος μολύνσεων και εμφάνιση επιδημιών στον πληθυσμό κλπ.
Δεύτερον, θα διακυβευθεί αυτή η ίδια η οντότητα της δασικής αναδασωτέας έκτασης της Ομορφοκκλησιάς – Τουρκοβουνίων, καθώς στην επίμαχη έκταση και στις εκεί εγκαταστάσεις στεγάζεται και λειτουργεί και η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου: τα βυτιοφόρα οχήματα, το πυροσβεστικό και όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός για το πότισμα, τον καθαρισμό, την αποψίλωση και εν γένει την πυροπροστασία της δασικής έκτασης.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι «το πρόβλημα στέγασης των Υπηρεσιών Καθαριότητας δεν είναι αποκλειστικό πρόβλημα του Δήμου Γαλατσίου, ούτε οφείλεται σε αδράνεια, αμέλεια ή κακό χειρισμό των εκάστοτε διοίκησεών του προς εξεύρεση μιας οριστικής και νόμιμης λύσης. (…) Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης από την κεντρική διοίκηση μιας οριστικής νόμιμης και άρτιας, τεχνικά και περιβαλλοντολογικά, λύσης για όλους τους δήμους του λεκανοπεδίου που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Ο Δήμος Γαλατσίου είναι έτοιμος να συνεργαστεί με κάθε δημόσια αρχή, όμορους δήμους και τα όργανα της Αυτοδιοίκησης και να υιοθετήσει οιαδήποτε νόμιμη και ρεαλιστική πρόταση υποδειχθεί προς επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος.»
Και η επιστολή – αίτημα αναβολής της εκτέλεσης των ΠΔΑ του Δήμου Γαλατσίου καταλήγει ως εξής:
«Ενόψει λοιπόν της πασίδηλης ανεπανόρθωτης βλάβης που θα υποστεί ο Δήμος Γαλατσίου ως ΟΤΑ αλλά και το κοινωνικό σύνολο από την εκτέλεση των δύο ως άνω Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής, ασύγκριτα δυσανάλογης του προσδοκόμενου οφέλους απο την προστασία μιας δασικής έκτασης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να αναβληθεί η διοικητική εκτέλεση αυτών την τρέχουσα χρονική συγκυρία. Μάλιστα, όταν διακυβεύονται σε τέτοιο ύψιστο βαθμό συνταγματικά προστατευόμενα δικαιώματα και αγαθά του κοινωνικού συνόλου (δημόσια υγεία κλπ.) είναι εύλογο να δημιουργούνται υπόνοιες για τις σκοπιμότητες που μπορεί να εξυπηρετεί η βεβιασμένη εντός της θερινής περιόδου εκτέλεση διοικητικών αποφάσεων, οι οποίες παρέμειναν ανεκτέλεστες από το έτος 1999.»
Αυτές τις θέσεις υπερασπίστηκε ο Δήμος Γαλατσίου και στο δικαστήριο που είχε οριστεί για την Πέμπτη 12 Ιουλίου κατόπιν δικού του αιτήματος για αναβολή της εκτέλεσης των δύο ΠΔΑ. Δυστυχώς, μέχρι την ώρα που γράφονταν οι γραμμές αυτές δεν είχε γίνει γνωστή η απόφαση του Δικαστηρίου.
Το ρεπορτάζ πάντως θέλει τον Δήμο Γαλατσίου πρόθυμο να συμμορφωθεί με τη βούληση της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, ωστόσο ζητά πίστωση χρόνου τριών (3) μηνών προκειμένου να εξευρεθεί νέος χώρος, μόνιμης ίσως εγκατάστασης των απορριμματοφόρων του Δήμου. Ο χώρος αυτός ακούγεται ότι ίσως είναι η βιομηχανική περιοχή στο Μενίδι, εκεί όπου και άλλοι δήμοι, όπως για παράδειγμα της Νέας Ιωνίας, αναζητούν αντίστοιχη λύση. 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή