Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να εξασφαλίσουν κοινόχρηστους χώρους

ΕΛΛΑΔΑ
Το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να εξασφαλίσουν κοινόχρηστους χώρους

Το Πράσινο Ταμείο, για την επίτευξη του σκοπού του, σχεδίασε τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021.

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης εκπόνησης του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. είναι όλοι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας.
Χωρικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης είναι τα διοικητικά όρια του δυνητικού δικαιούχου.
Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας.
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.
Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης της δράσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Πράσινου Ταμείου prasinotameio.gr.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή