Δήμος Γαλατσίου: Από σήμερα 30 Ιουλίου οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις πρόδρομες εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Από σήμερα 30 Ιουλίου οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις πρόδρομες εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό

Σύμφωνα με την με αριθμό 19136/2021 απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, ξεκινούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου “Αρχαιολογικές εργασίες και μετατοπίσεις δικτύων του Α΄ τμήματος της Γραμμής 4 «Άλσος Βεϊκου –Γουδή» του μετρό Αθήνας” , ως εξής:

Στις 30 και 31 Ιουλίου 2021, και τις καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου :

Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αγίας Ειρήνης, από το ύψος της συμβολής της με τον παράδρομο της Λεωφόρο Βεϊκου, μέγιστου μήκους 10μ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: δεξιά Αλκυόνης – αριστερά Αιγοσθενών.
Την προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αιγοσθενών, στο ύψος της συμβολής της με τον παράδρομο της Λεωφόρο Βεϊκου, μέγιστου μήκους 4μ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Στις 02 και 03 Αυγούστου 2021, και τις καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου :

Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αγίας Ειρήνης, στο ύψος της συμβολής με την οδό Ήβης, μέγιστου μήκους 10μ. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής: δεξιά Νιόβης – αριστερά Αιγοσθενών.
Σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας, οι ανωτέρω εργασίες θα διακόπτονται κατ’ εντολή του Αξιωματικού Επόπτη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής ή του Διοικητή του κατά τόπον αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας.
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετούν και συντηρούν την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν λοιπές άδειες ή εγκρίσεις (άδεια τομής, σύμφωνη γνώμη Ο.Α.Σ.Α., ΚΤΕΛ κλπ, ώρες κοινής ησυχίας κλπ), που πρέπει να ληφθούν για τις εν λόγω εργασίες.
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή