Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Νέας Σμύρνης

Δήμος Νέας Σμύρνης
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Νέας Σμύρνης


Ανακοίνωση Δήμου Νέας Σμύρνης:

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Νέας Σμύρνης
0 σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητικότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις μετακινήσεις και τις μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής.
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός σχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στοχεύει στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των προσώπων και στην παροχή υψηλής ποιότητας, ολοκληρωμένων και συνδυασμένων λύσεων και υπηρεσιών μετακίνησης προσώπων και αγαθών.
Ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα αποτελεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που προάγει τους βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, ήτοι τη δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα, το ποδήλατο, τα καθαρά/ πράσινα οχήματα, τις συνδυασμένες μεταφορές, τις συλλογικές και κοινόχρηστες μεταφορές. Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυλώνες περπάτημα-ποδήλατο- δημόσια συγκοινωνία.
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προχωρά στη σύνταξη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και η συμβολή σας με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κρίνεται αναγκαία και πολύτιμη για το αύριο της πόλης μας.
Παρακαλούμε για την συμπλήρωση στον σύνδεσμο:
https://forms.gle/txcqsdDQR79Su5V69 έως τα τέλη Οκτωβρίου
Επίσης, τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα για τα ΣΒΑΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ :
http://neasmyrni.sbak.gr/

Πήγαινε στην κορυφή