Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού μειώνει τα δημοτικά τέλη παρά την αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ανακοίνωση Δήμος Παπάγου-Χολαργού:

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού μειώνει τα δημοτικά τέλη παρά την αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα.:

Κατόπιν πρότασης του Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού, κ. Ηλία Αποστολόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μείωση των
δημοτικών τελών για το έτος 2022.
Στη μείωση των δημοτικών τελών συντέλεσε η εξοικονόμηση πόρων από την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού (εξοικονόμηση
ενέργειας πάνω από 80% και ετήσιο ενεργειακό όφελος που ανέρχεται τουλάχιστον σε 5,131 εκατομμύρια kWh), καθώς και η αύξηση των
τετραγωνικών μέτρων από τις δηλώσεις που έγιναν από τους ιδιοκτήτες ακινήτων το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Τα δημοτικά τέλη για το 2022 καθορίζονται ως εξής:

Κοινότητα Παπάγου
• Οικίες – 1,65 €/τ.μ.
• Επαγγελματικές στέγες: 5,37 €/τ.μ.
Κοινότητα Χολαργού
• Οικίες – 1,40 €/τ.μ.
• Επαγγελματικές στέγες: 3,91 €/τ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τη συνένωση των δύο πρώην Δήμων το 2011, τα δημοτικά τέλη μειώθηκαν σε ποσοστό 30% περίπου στην Κοινότητα
Παπάγου και 23% περίπου στην Κοινότητα Χολαργού για οικίες, ενώ για επαγγελματικές στέγες έχουν μειωθεί σε ποσοστό περίπου 26%.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ
2011 2014 2018 2022
Οικίες, κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες χώροι στάθμευσης,
πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές, κλπ) 2,35 €/τ.μ. 2,00 €/τ.μ. 1,80
€/τ.μ. 1,65 €/τ.μ.
Επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) 7,35 €/τ.μ. 6,25
€/τ.μ. 5,78 €/τ.μ. 5,37 €/τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2011 2014 2018 2022
Οικίες, κοινόχρηστοι και βοηθητικοί χώροι (αποθήκες χώροι στάθμευσης,
πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές, κλπ) 1,80 €/τ.μ. 1,57 €/τ.μ. 1,49
€/τ.μ. 1,40 €/τ.μ.
Επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) 5,20 €/τ.μ. 4,5
€/τ.μ. 4,16 €/τ.μ. 3,91€/τ.μ.

Επίσης, διατηρούνται οι μειώσεις και οι απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες
οικογένειες, οικονομικά αδύνατοι, μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ), ενώ αποφασίστηκε η αύξηση του ετήσιου εισοδήματος για πλήρη απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη στις πολύτεκνες οικογένειες από 21.000 € σε 24.000 ευρώ και η αύξηση του ποσού της συνολικής φορολογητέας αξίας της
ακίνητης περιουσίας για τους οικονομικά αδύνατους, από 250.000 σε 300.000 ευρώ.
Η Δημοτική Αρχή Παπάγου – Χολαργού μειώνει τα δημοτικά τέλη, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αναβαθμίζει τον τομέα καθαριότητας,
βελτιώνοντας καθημερινά την ποιότητα ζωής των πολιτών.Η μείωση των δημοτικών τελών ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του
Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ καταψηφίστηκε από τους δημοτικούς συμβούλους Μαρία Σιώτου, Νατάσσα Χαμηλοθώρη και Αντώνη Ρεκλείτη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή