Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 26 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει αύριο Τρίτη 26 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 26 Οκτωβρίου και ώρα 19.00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Θάνος Κωτσόπουλος» στο ισόγειο του Δημαρχείου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι 39 και είναι τα ακόλουθα:

1ο Έγκριση ή μη 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 Δήμου Γαλατσίου (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 247/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

2ο Καθορισμός συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 248/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

3ο Καθορισμός ύψους του ετήσιου τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 249/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

4ο Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 231/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

5ο Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 232/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

6ο Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 233/2021 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

7ο Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία και συγκρότηση επιτροπής επιβεβαίωσης αντικειμένων καταστροφής (άρθρο 199 παρ 6 Ν.3463/2006).

8ο Έγκριση οριστικής απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία λόγω ακαταλληλότητας.

9ο Ετήσια τακτική επιχορήγηση οικ. Έτους 2022 του Δήμου Γαλατσίου προς τα Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» και «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου».

10ο Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

11ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €). κ. Αγγελική – ς

12ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 22740/26-08-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

13ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 22824/27-08-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

14ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 23205/02-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

15ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24330/15-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

16ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24548/17-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

17ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 24824/21-09-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

18ο Έγκριση ή μη της αριθ. πρωτ. 26128/05-10-2021 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

19ο Έγκριση δημιουργίας ομάδας γονέων από τη Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.

20ο Α) Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 και για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητων και δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών στο Δήμο Γαλατσίου». Β) Αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση χλοοτάπητων και δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών στο Δήμο Γαλατσίου». Γ) Αποδοχή της κάλυψης με ιδίους πόρους του Δήμου της οικονομικής διαφορά που θα προκύψει (Κ.Α. 30-7135-0003 του προϋπολογισμού των ετών 2021 και 2022). Δ) Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) του Πράσινου Ταμείου.

21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

22ο Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Αξονικού Δημοτικού Φωτισμού».

23ο Έγκριση 2ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».

24ο Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ».

25ο Αποδοχή της χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 στον Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

26ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ολυμπίας αριθ. 12 (Διαβίβαση της αριθ. 69/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

27ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ναρκίσσου αριθ. 17 – 19 (Διαβίβαση της αριθ. 70/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

28ο Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αλκυόνης αριθ. 4 (Διαβίβαση της αριθ. 71/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

29ο Τοποθέτηση εμποδίων για την διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της αριθ. 72/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

30ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων στην είσοδο του πεζόδρομου Σαπφούς, πριν τη συμβολή με την οδό Πανδώρας (Διαβίβαση της αριθ. 73/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

31ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί της οδού Πανδώρας (Πλατεία Μ. Γλέζου) (Διαβίβαση της αριθ. 74/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

32ο Έγκριση ή μη της λήψης μέτρων για την αποφυγή στάθμευσης οχημάτων επί του Πεζόδρομου Πόρου (Διαβίβαση της αριθ. 75/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

33ο Έγκριση ή μη τοποθέτησης εμποδίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Εκάβης αριθ. 56 (Διαβίβαση της αριθ. 76/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

34ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος αριθ. 63 (Διαβίβαση της αριθ. 77/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

35ο Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Σκουφά αριθ. 38 (Διαβίβαση της αριθ. 78/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

36ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στο Καμίνι (Διαβίβαση της αριθ. 79/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

37ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στον προαύλιο χώρο του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γαλατσίου (Διαβίβαση της αριθ. 80/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

38ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Ι. Φωκά 110 (Διαβίβαση της αριθ. 81/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

39ο Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου στην οδό Υψηλάντου 1 (Διαβίβαση της αριθ. 82/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή