Πράσινο Κίνημα : Κοινός Στόχος να γίνει ο πιο «πράσινος» Δήμος ,ο Δήμος Φυλής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πράσινο Κίνημα : Κοινός Στόχος να γίνει ο πιο «πράσινος» Δήμος ,ο Δήμος Φυλής

Ανακοίνωση Πράσινου Κινήματος :

Τον κοινό βηματισμό σε θέματα πράσινων πολιτικών αποφάσισαν σε κοινή σύσκεψη εργασίας ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς με αντιπροσωπεία του Πράσινου Κινήματος και του Πράσινου Ιδρύματος «Θεόφραστος» που είναι ο επιστημονικός φορέας τεκμηρίωσης πράσινων πολιτικών.

Εκ μέρους του Πράσινου Κινήματος συμμετείχε ο συμπρόεδρος Κώστας Καλογράνης, ο εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Καραμπάσης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Βαγγέλης Θεοδώρου. Από το Πράσινο Ίδρυμα «Θεόφραστος» συμμετείχε ο πρόεδρος Νίκος Παπαδάκης και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Κυριακόπουλος.

Στην συζήτηση κυριάρχησε το νέο μοντέλο που πρέπει να κυριαρχήσει στη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική, με βάση τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την επανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση, και τον ρόλο που πρέπει να παίξει ο κάθε δήμος στην Αττική προς την κατεύθυνση αυτή.

Εξάλλου το Πράσινο Κίνημα, έχει μοντελοποιημένη πρόταση από την οποία για την Αττική προκύπτουν και 4.000 αυτοχρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας. Ο στόχος πρέπει να είναι τα μηδενικά απόβλητα και όχι τα φαραωνικά εργοστάσια σύμμεικτων σκουπιδιών.

Ο Δήμος Φυλής, είναι ένας εμβληματικός Δήμος στην Αττική όπου έχει επωμιστεί διαχρονικά ένα μεγάλο βάρος οχλουσών χρήσεων. Συμφωνήθηκε να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν κοινές δράσεις οι οποίες θα έχουν πράσινο και οικολογικό πρόσημο και θα αλλάξουν την φυσιογνωμία της περιοχής. Η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και η κοινωνική συνοχή είναι κάποια από τα πεδία που υπήρξε ταύτιση απόψεων με στόχο να σχεδιαστούν πρωτοποριακές πολιτικές για το Δήμο Φυλής.

Πήγαινε στην κορυφή