Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 31/1

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα 31/1

Συνεδριάζει δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης (για όσους το επιθυμούν) το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19:00, στην αίθουσα «Θάνος Κωτσόπουλος» στο ισόγειο του Δημαρχείου με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, τα οποία είναι τα εξής:

1ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου (ΔΑΓΑΜΕ), καθορισμός αμοιβής Προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών αυτής και ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευσης της ΔΑΓΑΜΕ κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΓΑΜΕ»

2ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022

3ο: Λήψη Απόφασης για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λήψης δανείου για την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ.19/τ97 με την αγορά δύο ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας και αποδοχή όρων, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

4ο: Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το έτος 2021.

5ο: Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας.

6ο: Eπικαιροποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Μείωσης ή Απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας.

7ο: Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης.

8ο: Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2022.

9ο: Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

10ο: Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Υψηλάντου αρ. 37 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 92/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

11ο: Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σαπφούς αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 93/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

12ο: Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 67 – 69 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 94/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

13ο: Επικαιροποίηση παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 107 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 95/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

14ο: Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 96/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

15ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Τανάγρας αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 97/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

16ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αρ. 30 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 98/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

17ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καβάλας αρ. 14 – 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 99/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

18ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρδίτσης αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 100/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

19ο: Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά σε ράμπα εισόδου υπογείου χώρου με χρήση βιομηχανίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 97 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 101/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

20ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σκύρου αρ. 47 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 102/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

21ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ιπποκράτους αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 103/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

22ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λέσβου αρ. 52 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 104/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

23ο: Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Σωκράτους αρ. 2 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 105/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

24ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Κατσώνη αρ. 4 – 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 106/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος

25ο: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ναυαρίνου αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 107/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

26ο: Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Κρήτης 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 108/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή