Ορίστηκαν τα νέα μέλη της Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ορίστηκαν τα νέα μέλη της Εταιρείας  Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου

Ο Κωνσταντίνος Δήμος είναι ο νέος Πρόεδρος της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων του Δήμου Γαλατσίου (ΔΑΓΑΜΕ), σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της ΔΑΓΑΜΕ, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 266 ΚΔΚ. Τα μέλη του Δ.Σ., αιρετοί ή μη αιρετοί, είναι πάντα εκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την ψηφοφορία του θέματος οι Γρηγόρης Χαραλαμπίδης και Μάνθος Ιμπριάλος της Λαϊκής Συσπείρωσης καταψήφισαν, όχι τα πρόσωπα όπως είπαν, αλλά γιατί διαφωνούν με την ύπαρξη της εταιρείας, ενώ οι Άγγελα Σαπουνά και Νίκος Χωριανόπουλος της παράταξης «Γαλάτσι Από Κοινού» και ο Σπύρος Παναγιώτου, επικεφαλής του συνδυασμού «Γαλάτσι ο Τόπος μου» απείχαν από την ψηφοφορία.

Έτσι, το Σώμα κατά πλειοψηφία όρισε ως νέα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου τους: Δήμο Κωνσταντίνο, στη θέση του Προέδρου, Μπούρα Χριστίνα (από τις παρατάξεις της μειοψηφίας) και τους δημότες Δημόπουλο Γεώργιο, Μπριόλα Κωνσταντίνα, Σοφρωνά Γεώργιο, Σφυρή Θεόδωρο και Καλογερόπουλο Νικόλαο.

Καθόρισε, επίσης, τις αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών της ως άνω εταιρείας ως εξής:
– Πρόεδρος ίσης με 1.200,00 ευρώ μικτά μηνιαίως,
– Αντιπρόεδρος αμισθί,
– Διευθύνοντας Σύμβουλος ίση με 1.200,00 ευρώ μικτά μηνιαίως,
– Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο ποσό των 20,00 ευρώ μικτά για κάθε συνεδρίαση.
Τέλος, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορίζεται έως 31/12/2023.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή