Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 28/3, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 28/3, το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 24 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους το επιθυμούν το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου, για λήψη απόφασης σταεξής θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

1: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 103/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας απόκτησης τμήματος του Ο.Τ. 19/τ.97 για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας.
2: Λήψη απόφασης: α) αναφορικά με την αποδοχή των όρων της δανειακής σύμβασης του Δήμου Γαλατσίου με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα OPTIMA BANK A.E., για την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ 19/τ.97 για την αγορά δύο ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου, β) για την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για το άνοιγμα λογαριασμού όψεως που θα τηρηθεί επ΄ ονόματι του Δήμου στην OPTIMA BANK A.E. και γ) τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για τις συναλλαγές.
3: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023 – 2026, (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 79/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής)
4: Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2022 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμο Γαλατσίου», που αφορά την Υποχρεωτική Αναμόρφωση στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2022, (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 69/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής). κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
5: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 192/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το εμβαδό των πάγκων και τα αναλογούντα τέλη κατά τη διεξαγωγή των θρησκευτικών πανηγυριών του Δήμου μας.
6: Κατανομής 1ης Δόσης έτους 2022 συνολικού ποσού 95.646,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.
7: Αντικατάσταση από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Γαλατσίου τακτικών και αναπληρωματικών μελών της ΔΕΠ.
8: Αντικατάσταση εκπροσώπων από την Γ΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ΔΕΠ.
9: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου.
10: Συγκρότηση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).
11: Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εκατό πενήντα ευρώ (1.150,00 €).
12: Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).
13: Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 5018/24-02-2022 αίτησης για Απαλλαγή Δημοτικών Τελών.
14: Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης του αρ. 25 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 9/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
15: Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ξάνθου του αρ. 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 10/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
16: Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Βυζαντίου έναντι του αρ. 3 – 5 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 11/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
17: Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κρήτης του αρ. 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
18: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Καραολή και Δημητρίου αρ. 53 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 13/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
19: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Πάρνηθος αρ. 85 – 87 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 14/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
20: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Κλεάρχου από αρ. 2 έως αρ. 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 15/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
21: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σπαρτιατών αρ. 42 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 16/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
22: Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ. 16 και επί της νησίδας μεταξύ των οδών Μ. Μπότσαρη – Κουντουριώτου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 17/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
23: Τοποθέτηση εμνποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 18/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).
24: Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου και δημιουργίας ράμπας για το κατάστημα επί της οδού Ηχούς 3 και Έρσης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 19/2022 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή