Δήμος Περάματος :Πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία

Δήμος Περάματος
Δήμος Περάματος :Πιλοτικό πρόγραμμα προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία

Ανακοίνωση Δήμου Περάματος:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι ξεκινάει η Α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος προσωπικού βοηθού ΑμεΑ για χίλιους (1.000) ωφελούμενους με κύρια κατοικία εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και η προσωπική βοήθεια θα παρέχεται για δύο (2) έτη.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης: prosopikosvoithos.gov.gr είτε από τον ίδιο τον πολίτη, είτε από το Κέντρο Κοινότητας, από την Πέμπτη 14/4/2022 έως και την Κυριακή 15/05/2022. Τα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται θα αναρτώνται ηλεκτρονικά και θα συνοδεύουν την αίτηση.
Το πρόγραμμα, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και απευθύνεται σε συμπολίτες μας, 16 έως 65 ετών, με πιστοποιημένη αναπηρία βάσει γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, με συνολικό ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, οι οποίοι δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ.
Η εκτίμηση της ανάγκης παροχής προσωπικού βοηθού για άτομα με αναπηρία γίνεται από ειδικές επιτροπές αξιολόγησης διεπιστημονικού χαρακτήρα οι οποίες αποτελούνται από έναν εργοθεραπευτή, έναν κοινωνικό λειτουργό κι έναν ψυχολόγο. Οι εν λόγω επιτροπές αξιολογούν, ιδίως, με βάση τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη παροχής προσωπικού βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της ζωής τους.
Στον επισυναπτόμενο έγγραφο, θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπου υπάρχουν αναλυτικά όλες οι πληροφορίες.
Επίσης, μπορείτε να προγραμματίσετε μια ενημερωτική συνάντηση με τους κοινωνικούς λειτουργούς του Κέντρου Κοινότητας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4014151.

Πήγαινε στην κορυφή