Δήμος Γαλατσίου: Προχωρά η ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Προχωρά η ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού

ΟΜΟΦΩΝΟ ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου στη συνεδρίαση της Τρίτης 3 Μαΐου η σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου μας με τον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του Λόφου του Παιδιού. Σκοπός της Σύμβασης αυτής είναι η σύνταξη πλήρους τεχνικής μελέτης για την ανάπλαση του χώρου προκειμένου να αποδοθεί στους δημότες ως ένας σύγχρονος και αναβαθμισμένος χώρος πρασίνου, άθλησης και αναψυχής.

Σύμφωνα με το εισηγητικό του θέματος, τον Μάρτιο του 2019 υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Γαλατσίου «Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας» στο πλαίσιο της ανάπλασης του Λόφου του Παιδιού που βρίσκεται κοντά στο σχολικό συγκρότημα Γκράβας και το οποίο διοικητικά ανήκει και στους δύο Δήμους. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει εξυπηρετήσει το σκοπό της καθώς το ζητούμενο ήταν η εκπόνηση ενιαίας διαχειριστικής μελέτης. Δεδομένης της κοινής πρόθεσης των Δήμων για ανάπλαση και αξιοποίηση του Λόφου, πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία προς αυτό το στόχο με τη σύνταξη πλήρους τεχνικής μελέτης και την αναζήτηση φορέα χρηματοδότησης προκειμένου να δημοπρατηθεί. Όλα τα παραπάνω ο Δήμος Γαλατσίου προτίθεται να τα αναλάβει εξ΄ ολοκλήρου, όπως επίσης προτίθεται μετά την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του έργου να αναλάβει τη διαχείριση και τα έξοδα συντήρησης.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Λόφος του Παιδιού είναι το λοφάκι πάνω από το σχολικό συγκρότημα Γκράβας και ανήκει διοικητικά και στους δύο Δήμους Γαλατσίου και Αθηναίων. Ο Δήμος Γαλατσίου, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που μας έχει γνωστοποιήσει κατέχει 16.000 τ.μ. Πρόκειται για ενιαίο χώρο χαρακτηρισμένο Λόφο και σύμφωνα με την απόφαση αρ.φ. 2828/23-12-2015 «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών» έπρεπε για το χώρο να εκπονηθεί ενιαία διαχειριστική μελέτη.
Ο λόφος αποτελεί ένα σημαντικό χώρο πρασίνου, αθλητισμού και αναψυχής τόσο για τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων όσο και για τους κατοίκους του Δήμου Γαλατσίου.
Σκοπός των προηγούμενων συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων ήταν σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για τον Λόφο που στόχο έχει την επιδίωξη της βελτίωσης και τη διερεύνηση της πολλαπλής προσφοράς του χώρου. Η βελτίωση των συνθηκών του οικότοπου μέσω της σωστής διαχείρισης της υπάρχουσας βλάστησης και του εδάφους και με την εισαγωγή μεγαλύτερης ποικιλίας δέντρων και θάμνων. Επίσης, αναβάθμιση των υπηρεσιών αναψυχής έτσι ώστε να μετατραπεί σε πόλο έλξης με αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητάς του. Οι επισκέπτες δε, προβλέπεται να εισέρχονται στο χώρο από δύο ελεγχόμενες εισόδους, μία στα διοικητικά όρια του Δήμου Γαλατσίου και μία στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.
Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, ο Δήμος Γαλατσίου προτίθεται να συντάξει πλήρη τεχνική μελέτη για την διαμόρφωση του Λόφου σύμφωνα με την εγκριθείσα διαχειριστική μελέτη. Εν συνεχεία η τεχνική μελέτη θα υποβληθεί, είτε στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να δημοπρατηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής, είτε στο Ταμείο Ανάκαμψης, είτε σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο φορέα προς χρηματοδότηση.
Επίσης ο Δήμος Γαλατσίου αναλαμβάνει να δημοπρατήσει το σύνολο του έργου και να αναλάβει τη διαχείριση και τα έξοδα συντήρησής του μετά την ολοκλήρωση αυτού. Αυτό προβλέπεται με στόχο όλος ο Λόφος να έχει ενιαία εικόνα και ταυτότητα.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου θα ασχοληθεί με την σύνταξη, την δημοπράτηση και την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών διαμόρφωσης του Λόφου και την παρακολούθηση στη συνέχεια των εργασιών συντήρησης, ενώ αρμόδια στελέχη του Δήμου Αθηναίων θα παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών για το τμήμα του Λόφου που αφορά τον Δήμο Αθηναίων.
Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης ορίζεται Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων και έναν εκπρόσωπο του Δήμου Γαλατσίου με τους αναπληρωτές τους και συγκεκριμένα για τον Δήμο Γαλατσίου ο Μάνος Ελευθερίου με αναπληρωτή τον Σπύρο Αργυρό.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Ο «Παλμός» ένα χρόνο πριν, στο φύλλο της Παρασκευής 23 Απριλίου 2021, παρουσίασε σε αποκλειστικότητα το σχέδιο μεταμόρφωσης του Λόφου του Παιδιού σε ένα σύγχρονο πάρκο αναψυχής, ανάτασης, περιπάτου και άθλησης με χώρους πληθώρας δραστηριοτήτων αλλά και σημεία ξεκούρασης. Ένα έργο προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου Γαλατσίου Γιώργου Μαρκόπουλου, ο οποίος έχει ήδη στα χέρια του την Τεχνική Έκθεση του εν λόγω έργου. Η σημερινή εικόνα του Λόφου, με τα εγκαταλελειμμένα γήπεδα μπάσκετ και την ξεχαρβαλωμένη πάλαι ποτέ παιδική χαρά, αδικούν αυτό τον σημαντικό για την πόλη μας πνεύμονα πρασίνου που βρίσκεται μάλιστα και σε πλεονεκτική αμφιθεατρική θέση, πάνω από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και γύρω από τις οδούς Πασσώβ, Δρίσκου, Αλτέως, Σπόν, Κέας, Βέλλερ, Κύθνου, Τριανταφύλλου, Ιππόλυτου, Καστελίου, Σκιάθου και Αθλητικού Συγκροτήματος του Δήμου Αθηναίων.
Η μελέτη, λοιπόν, περιλαμβάνει Γενικό Σχέδιο Ανάπλασης και αρχιτεκτονική μελέτη των επιμέρους χώρων και διαμορφώσεων που προβλέπονται από το Γενικό Σχέδιο Ανάπλασης. Περιλαμβάνει την ανάπλαση του Λόφου του Παιδιού, ένα πάρκο σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και περιλαμβάνει επεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών και προσθήκης ήπιων δραστηριοτήτων.
Στόχος της ανάπλασης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου πάρκου που θα αποπνέει αίσθηση ανάτασης και ηρεμίας, ενισχύοντας τη ζωντάνια και το ενδιαφέρον ενός ενεργού δημόσιου χώρου πράσινου που απευθύνεται σε όλους.
Η ανάπλαση του χώρου σκοπεύει:
• Να αναβαθμίσει ποιοτικά και ποσοτικά το δυναμικό των κοινόχρηστων χώρων πράσινου των Δήμων Γαλατσίου και Αθηναίων.
• Να συμβάλει στη βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών της περιοχής.
• Να λειτουργήσει ως χώρος ανάπαυσης και περιπάτου.
• Να προσελκύει τους διερχόμενους επισκέπτες να διασχίζουν ή να παραμείνουν στο χώρο.
• Να δώσει τη δυνατότητα ασφαλούς και εύκολης διάβασης σε έναν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
• Να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, και τις υπάρχουσες υποδομές (φωτισμού, οδοποιίας, κλπ.)
• Να εντάξει πρόσθετους χώρους δραστηριοτήτων, ώστε να ενισχυθεί ο ενεργός δημόσιος χώρος.
• Να ιεραρχήσει τις χρήσεις και τις λειτουργίες του χώρου ώστε να μη λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους.
• Να αναδείξει τον λόφο του Παιδιού σε σημείο υπερτοπικού ενδιαφέροντος.
Σε λειτουργικό επίπεδο, η ανάπλαση επιδιώκει στη διάκριση των ακόλουθων χώρων:
• Φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου.
• Περιοχές καθιστικών (παγκάκια, τραπεζόπαγκοι).
• Χώρος ελεύθερου παιχνιδιού και χώρος Παιδικής Χαράς περιφραγμένος.
• Χώρος με όργανα άσκησης ενηλίκων.
• Δημιουργία μονοπατιών για περπάτημα και ήπιο τρέξιμο- βάδην.
• Χώροι θεματικής φύτευσης (ζώνη φύτευσης, παρτέρια, κήπος με εποχιακά λουλούδια, αλλά και σημειακές φυτεύσεις ενίσχυσης βλάστησης, σε συνδυασμό με εργασίες στήριξης πρανών).
• Αθλητικές εγκαταστάσεις.
• Δημιουργία Πάρκου Σκύλων.
• Ενίσχυση του χώρου με εξοπλισμό όπως παγκάκια, κάδους απορριμμάτων, κιόσκι ανάπαυσης, τραπεζόπαγκους, σκέπαστρα σκίασης κ.α.
Όπως είπαμε, ο χώρος σήμερα είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένος. Ο λόφος έχει σημαντική κλίση και τα πρανή του έχουν υποστεί διάβρωση λόγω του ιδιαίτερα υποβαθμισμένου πράσινου υπο-ορόφου. Σχετικά με τις προσβάσεις, δεν δίνεται η δυνατότητα ασφαλούς και εύκολης διάβασης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή