Μελέτη ανακατασκευής του κτιρίου Ντάνκαν, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Δήμος Βύρωνος
Μελέτη ανακατασκευής του κτιρίου Ντάνκαν, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ανακοίνωση Δήμου Βύρωνα:

Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα σε συνεργασία με το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» εκπόνησαν μελέτη για την ανακατασκευή του «Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας &ΡαϋμόνδουΝτάνκαν». Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε εξ΄ολοκλήρου από το ίδρυμα Νιάρχος.
Το Κέντρο Χορού στεγάζεται σε ένα κτίριο με μεγάλη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, στοιχεία που με την παρούσα μελέτη αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο.
Το ιστορικό κτίριο έχει ανακατασκευαστεί προ 20ετίας. Σήμερα πλέον οι φθορές είναι εκτεταμένες κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στην μόνωση της ταράτσας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η ανακαίνιση του κτιρίου αλλά και η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου.
Συγκεκριμένα η ανακατασκευή του κτηρίου περιλαμβάνει:
• Αποξήλωση και αντικατάσταση μονώσεων, κουπολών και όλων των εξωτερικών μονάδων κλιματισμού,
• Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών φεγγιτών.
• Αποξήλωση του υφιστάμενου ξύλινου στεγάστρου και κατασκευή νέου μεταλλικού.
• Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο δηλαδή συμπλήρωση τοιχοποιίας, μεταλλικά κιγκλιδώματα, εξωτερική πλακόστρωση, εγκατάσταση φωτισμού ανάδειξης του κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου.
• Εργασίες στον εξωτερικό χώρο με διαμόρφωση κουζίνας, λουτρό ΑΜΕΑ και χώρο καθαρισμού.
• Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος και εξωτερικών ξύλινων πορτών. Εφαρμογή βερνικιού anti-graffiti σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή